Oko

Kapličkový most

Nejstarší dřevěný most v Evropě sloužil i jako městské opevnění a dnes je hlavní pamětihodností švýcarského města Luzern.

Kapličkový most
Kapličkový most se klene přes řeku Reuss ve švýcarském městě Luzern.

Město Luzern v německé části Švýcarska leží v alpské oblasti na severozádním břehu Vierwaldstättského jezera. Zastřešený dřevěný most přes řeku Reuss je hlavní pamětihodností města a nejstarším dřevěným mostem v Evropě. Je dlouhý 198 metrů a přes řeku se klene našikmo.

Na jižním konci mostu stojí osmistěnná zastřešená vodní věž. Tato věž a most byly původně součástmi městského opevnění. V těch dobách sloužila jako vězení. Ve věži byl však také přechováván státní poklad. V mostním zastřešení se dochovalo 112 trojhranných obrazů, které pocházejí z počátku 17. století. Počátkem 19. století byly zrestaurovány a je na nich vyobrazena historie města a hrdinské činy obyvatel z jeho okolí v boji Švýcarska za nezávislost. Vedle toho zde nalezneme také ilustrace ze života obou městských světců Leodegarda a Mauritia, opatřené rovněž vysvětlujícími texty.

O něco více západně se nad vodami řeky Reuss vypíná druhý most, který byl postavený roku 1407 a během 17. století vyzdobený pochmurnými obrazy tance smrti.

Město Luzern je proslulé turistické centrum, které návštěvníkům nabízí mnohé pozoruhodnosti. Nejstarší část města na severním břehu řeky si zachovala středověké uspořádání ulic. Jsou zde městské hradby s obrannými věžemi ze 14. století, městská tržnice ze 17. století, kouzelný vinný trh a dvouvěžový klášterní kostel při dvoru, vysvěcený roku 1644.


Další články

Koření vanilka pochází z Mexika.
Žďákovský most se klene řes řeku Vltavu.
Komořanské jezero se rozkládalo v Podkrušnohoří.
Jedlé kaštany nikdy netvořily pouze jednotvárnou stravu chudých.
Pečené jedlé kaštany se hodí na přípravu jak sladkých, tak i slaných jídel.
Pestřenka trubcová plní v přírodě důležitou úlohu.
Mohyla míru Slavkov je mohutný kamenný památník v secesním slohu.
Antické město Kurion vzkvétalo na Kypru.
Zámek Chyše je budova s velkou a malou polygonální věží.
Myšivka horská žije ve stepních oblastech, v polopouštích a pouštích teplých končin.
Origami z papíru vzniklo před čtrnácti stoletími.
Mošt z jablek uložíme do chladu.

Kapličkový most se klene ve své celkové délce 198 metrů přes vody řeky Reuss ve městě Luzern, ležícím v německé oblasti Švýcarska. Na jižním konci je osmistěnná vodní věž.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů