Oko

Proč ptáci mohou sedět na drátech

Proč ptáci mohou sedět na drátech
Jiřička obecná sedí na drátech. Proč ptáci mohou sedět na drátech?

Přemýšleli jste už někdy, proč ptáci mohou sedět na holých drátech vysokého napětí, aniž by jim proud ublížil?

Ptáci sedí na drátu, v jehož každém místě je stejné napětí. Proud proto protéká dráten a nikoli přes tělo sedícího ptáka. Kdyby se však pták dotkl křídlem jiného drátu s jiným napětím, uzavřel by tak elektrický obvod a proud, který by začal procházet jeho tělem, by mu ublížil.


Další články

Paprikové zelí dusíme na mírném ohni.
Deklarace nezávislosti USA byla podepsána 4. 7. 1776.
Krocan divoký je původně lesní pták.
Špenátová polévka s noky které necháme několik minut provařit.
Ptačí hnízda patří k dílům přírodní architektury.
Golfský proud přináší s sebou do Evropy teplo z Karibiku.
Zelňačka z uzených žeber zahuštěná jíškou.
Brazilská polévka se připravuje z hovězího masa.
Město Sankt Peterburg bylo založeno na vrcholu moci dynastie Romanovců a někdy bývá nazýváno Benátky severu.
Cookovy ostrovy jsou ráj květin.
Zelňačka s klobásou a bramborem předem uvařeným.
Koroptev polní patřila k obrázku úrodných evropských rovin.
Golfský proud ovlivňuje podnebí Evropy jakožto důležitý činitel.
Hruškovec přelahodný jehož plodem je avokádo.

Proč ptáci mohou sedět na drátech?

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů