Oko

Krocan divoký

Krocan divoký
Krocan divoký (Meleagris gallopavo) je velký a těžký pták vážící kolem 10 kg.

Americký kontinent dal světu jen poměrně málo domácích zvířat, jedním z nejdůležitějších z nich je krocan, který se v poslední době uplatňuje stále více.

Španělé poznali krocana na počátku 16. století jako domestikovaného ptáka chovaného mexickými Indiány. Není přesně známo, kdy byly první exempláře přivezeny do Evropy, ale muselo to být velmi záhy, protože se krocan objevuje jako pochoutka na stole anglického krále Jindřicha VII. Od dob Jakuba I. se stal krocan běžným svátečním jídlem. Jeho oblíbenost především v anglicky mluvících zemích byla tak velká, že Banjamin Franklin prosazoval, aby se krocan stal národním symbolem Spojených států místo orla bělohlavého.

Krocan je lesní pták, který dává přednost otevřeným porostům. Kdysi byli krocani velmi hojní v celém areálu svého výskytu, od Maine do jižní Dakoty a Mexika. Intenzivním lovem byli však na mnohých místech vyhubeni.

Domácí krocan se od svého divokého předka příliš neliší. Selektivním chovem byla kromě divoce zbarvených "bronzových" krocanů vyšlechtěna i bílá forma. Je o něco menší, ale má mnohé vlastnosti výhodné pro chov. Rychleji dospívá, snadněji se mu škube peří a má širší hrudník. Poskytuje tedy větší množství kvalitního masa.


Další články

Ptačí hnízda patří k dílům přírodní architektury.
Město Sankt Peterburg bylo založeno na vrcholu moci dynastie Romanovců a někdy bývá nazýváno Benátky severu.
Zatmění Slunce a Měsíce patří k nejpřitažlivějším kosmickým jevům.
Golfský proud ovlivňuje podnebí Evropy jakožto důležitý činitel.
Krab pavoučí žije ve větších hloubkách.
Cookovy ostrovy jsou ráj květin.
Orel křiklavý hnízdí v rozsáhlých lesích.
Hruškovec přelahodný jehož plodem je avokádo.
Rozhledna Klínovec pochází z roku 1884.
Chichen Itzá bylo až do 10. století důležitým centrem Mayů.
Deklarace nezávislosti USA byla podepsána 4. 7. 1776.
Údolí králů v Egyptě je pohřebiště egyptských vládců.
Draví ptáci jsou člověkem odedávna obdivováni.
Obří ptáci žili v Jižní Americe.

Krocan divoký je nejtěžší z hrabavých ptáků. Po většinu roku žije asi ve dvacetičlenných hejnech, v době hnízdění si samci rozdělí individuální teritoria.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů