Oko

Údolí králů v Egyptě

Údolí králů v Egyptě
Údolí králů v Egyptě.

Faraonové egyptské Nové říše s hlavním městem Théby byli většinou pochováváni západně od Nilu v Údolí králů, kde bylo objeveno 62 hrobů.

Nejznámějším je náhrobek faraona Tutanchamóna. Když byl v roce 1922 otevřen, bylo odhaleno mimořádně bohaté vybavení, rakev z čistého zlata, zlaté masky a diadémy, klenoty, sochy, válečné vozy, ornamenty a malby. K uspořádání drahocenností bylo zapotřebí tří let. Faraon Tutanchamón, který zemřel v roce 1339 př. n. l. ve věku pouhých osmnácti let, spočívá stále ve své rakvi v náhrobním pomníku. Avšak téměř všechny jeho poklady z jeho hrobu byly převezeny do Egyptského muzea v Káhiře.

S jakými poklady byli pochováváni významnější faraoni, zůstává otázkou. Dnes jsou náhrobní pomníky zajímavé především díky freskám, které představují výjevy z posmrtného života, jak jsou líčeny v Egyptské knize mrtvých, zobrazují boha slunce v člunu při noční cestě podsvětím, i bohy a bohyně se zvířecími hlavami. V hrobu Ramesse III. jsou pozoruhodné výjevy z každodenního života ve starém Egyptě.


Další články

Ranní káva zve do nového dne.
Kudu velký býval vyhledávanou loveckou trofejí.
Pikantní pstruh chutná se zeleninovou oblohou.
Pěstování datlí v Egyptě na datlové palmě.
Mořské řasy dorůstající do rozměrů až šedesáti metrů.
Pitná voda z moře tvoří téměř nevyčerpatelnou světovou zásobárnu.
Kudu malý žije ve východní Africe.
Rajská brána Florencie je zdobena výjevy ze Starého zákona.
Kontryhel obecný má při povrchu půdy statný oddenek.
Sladkovodní řasy jsou díky obsahu chlorofylu fotosyntézy schopné.
Slovenské ledové jeskyně ve kterých můžeme vidět ledové krápníky.
Turecká káva musí mít na povrchu pěnu.
Pravý maďarský paprikáš podáváme s těstovinami nebo rýži.
Makak červenolící žije ve skupinách.

Údolí králů v Egyptě, které leží nedaleko Luxoru, bylo využíváno od 16. do 11. století před naším letopočtem za vlády panovníků 18., 19. a 20. dynastie.

V Údolí králů se nacházelo hlavní pohřebiště vládců Nové říše a ke svému poslednímu odpočinku zde ulehli i mnozí významní šlechtici.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů