Oko

Koroptev polní

Koroptev polní
Koroptev polní (Perdix perdix).

Hejnka koroptví v polích patřila kdysi k obrázku úrodných evropských rovin. Koroptev polní se jako druh původně obývající bezlesé stepní oblasti Evropy výborně přizpůsobila životu v kulturní stepi pokryté obilnými poli.

Žije především tam, kde jsou lehčí půdy a dostatek úkrytů. Moderní velkoplošné hospodářství jí však nevyhovuje. Navíc i chemizace zemědělství je zásahem do života tohoto kdysi rošířeného ptáka. Koroptve z našich polí mizí.

Brzy na jaře se z polí ozývá volání kohoutků. Páry koroptví potom spolu zůstávají přes celé léto. Koncem dubna nebo začátkem května snáší samička do měkkého hnízda na zemi 10 až 15 vajec a sedí na nich 23 až 25 dní. Kohoutek se v té době zdržuje v blízkosti hnízda, hlídá samičku a odhání nepřátele. Když se počátkem června vylíhnou kuřátka, oba rodiče je vodí. Kuřata rostou rychle, za necelé tři týdny už létají. Na podzim se rodiny někdy spojují a v zimě můžeme často vidět hejna koroptví.

Jako lovný pták byla koroptev polní vysazena i v jiných částech světa. Nejlépe se dokázala aklimatizovat na americkém Středozápadě.


Další články

Rozhledna Klínovec pochází z roku 1884.
Ptačí hnízda patří k dílům přírodní architektury.
Obří ptáci žili v Jižní Americe.
Město Sankt Peterburg bylo založeno na vrcholu moci dynastie Romanovců a někdy bývá nazýváno Benátky severu.
Údolí králů v Egyptě je pohřebiště egyptských vládců.
Krab pavoučí žije ve větších hloubkách.
Zatmění Slunce a Měsíce patří k nejpřitažlivějším kosmickým jevům.
Golfský proud ovlivňuje podnebí Evropy jakožto důležitý činitel.
Cookovy ostrovy jsou ráj květin.
Orel křiklavý hnízdí v rozsáhlých lesích.
Hruškovec přelahodný jehož plodem je avokádo.
Chichen Itzá bylo až do 10. století důležitým centrem Mayů.
Deklarace nezávislosti USA byla podepsána 4. 7. 1776.
Draví ptáci jsou člověkem odedávna obdivováni.

Koroptev polní je malý druh hrabavého ptáka z čeledi bažantovitých. Dorůstá velikosti o něco větší než holub, zavalitá, s krátkým ocasem a nohama.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů