Oko

Mírová smlouva se Sklenářovým impériem

Po porážce Sklenářových ozbrojených sil v bitvě u Shili a odražení jeho pokusu o invazi jsem vyslal Arihndu Pryce uzavřít se Sklenářovým impériem mírovou smlouvu. Nyní se Arihnda Pryce vrací seznámit nás s výsledky jednání.

Položivše na stůl jí a velkoadmirálem Sklenářem podepsaný dokument mírové smlouvy, rozhlédne se Arihnda Pryce po účastnících porady a začne vyprávět: "Dojednala jsem podmínky tak, aby měla smlouva potenciál vydržet. Nejprve jsem nasadila tvrdé podmínky, abych měla prostor pro vyjednávání a postupně jsem slevovala. Výsledkem je vybalancovaná smlouva, jež omezuje Sklenářovo impérium natolik, že již pro nás nepředstavuje nadále ohrožení, avšak zároveň mu zachovává vnitřní stabilitu a umožňuje mu zůstávat nadále ve své oblasti lokální velmocí. Předpokládám, že dalším cílem maší diplomacie v této oblasti bude nasměrovat jejich expanzi jiným směrem (ideálně proti subjektům, které ohrožují i nás), což je zaměstná a odvede od myšlenek na odvetu. Naše pozice garanta jejich bezpečnosti je chytře formulovaná tak, aby mám dávala možnost prožně reagovat, na jednu stranu nám dává možnost zasáhnout, pokud to bude v našem zájmu, na druhou stranu jsou v ní zakotveny formulace umožňující v případě potřeby vycouvat a dát od Sklenáře ruce pryč, pokud by tomu bylo v budoucnu potřeba.

Shrňme si nejdůležitější body:

Převážnou část lodí si mohou ponechat, vrátíme jim dokonce i jeden z destruktorů třídy Executor, jako válečnou kořist si ponecháme jen jeden Executor, několik destruktorů a nějaké ty Acclamatory.

Naše vetřelčí královny mají právo zřídit si na jejich území hnízda za standardních podmínek územní exteritoriality, naše válečné lodě mají právo průletu jejich prostorem, naše inspekční týmy mají právo pohybu po jejich území včetně vstupu do vojenských zařízení.

Naše přepravní a těžební společnosti mají právo za výhodných podmínek vstupovat na jejich trh a působit zde.

Dále jsou součástí mírové smlovy tajné dodatky, především ujednání o prodeji našich náhradních dílů pro lodě jejich flotily."

lord Peťas


Další články

Gabriela v příběhu klenoucím se přes dlouhá tisíciletí.

Vetřelčí valkýry, Lissiel a ostatní.

Alienin čokoládový dort na oslavě jejích narozenin.

Lissieliny světelné meče mají čepele karmínově červené barvy.

Několik základních zkušeností, jak chovat vetřelce a čemu při jejich chovu věnovat pozornost.

Terestrická planeta Venuše bývá považována ze sestru planety Země.

Náročný Alienin výcvik v bojových uměních.

Terminátor: Příběh Cameron začíná po Cameronině znovuvyrobení.

Vetřelčí královna Aliena je domácí mazlík lorda Peťase.

Mírová smlouva se Sklenářovým impériem.

Arihndou Pryce dojednaná smlouva s Yautja ukončuje roztržku, která se začala odvíjet po únosu Alieny a dojednává podmínky vzájemných vztahů.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů