Oko

Alienin výcvik v bojových uměních

Aliena proběhla překážkovou dráhu, po které ji lord Peťas prohání vždy na začátku tréninku, aby se zahřála. Dráhu trénink od tréninku obměňuje, předělává, vylepšuje, tu něco přidá, tu ubere, tu pozmění, někdy ji nechá proběhnout obráceně, od cíle do startu a jednou ji dokonce nechal dráhu proběhnout pozadu. A výsledek je znát, i když je nyní dospělá vetřelčí královna, zůstává mrštná a obratná stejně, jako když byla čerstvě vylíhlé mládě hbitě šmejdící po chodbách a sálech laboratoře, kde se narodila. Stále je schopna číhat pod stropem, jen si nyní musí lépe vybírat, čeho se držet, aby to bylo schopno udržet váhu jejího šestimetrového těla.

Sednou si na zem a začne Alienina nejoblíbenější část výcviku, protahování, roztahování, kroucení a uvolňování různých částí těla. Lord Peťas předcvičuje a Aliena cvičí podle něj, skýtá přitom unikátní pohled na vetřelčí královnu roztahující nohy v provazu, rozštěpu, sedící v lotosovém sedu, diamantovém lehu, dělající most, hvězdu na jednu stranu, na druhou, přemet, přemet vzad, salto, salto vzad a celou řadu dalších cviků.

Pak přejdou k vlastnímu výcviku v bojových uměních, nejprve cvičili švihy ocasem, údery, seky spáry a kopy stínově, aby si Aliena osvojila správnou techniku, poté začala bušit do různých pytlů, žíněnek, makiwar, trojnožky s pískem a nakonec začala přerážet prkna, cihly a aby získala i rychlost, držel před sebou lord Peťas noviny, které měla úderem ruky protrhnout. Pozornost věnoval lord Peťas při jejím výcviku také rovnováze, při rozcvičce stála na jedné noze, naučila se to tak, aby různě nebalancovala a nesnažila se získat rovnováhu, ale pevně a jistě stála, pak přidala ve stoji na jedné noze prováděné různé techniky - švihy ocasem, údery, kopy. A pak na ni jednoho dne čekalo při překážkové dráze překvapení, již několikrát ji nechal lord Peťas přebíhat po prkně nad bazénem s vodou, nyní však na ni čekají svázané hatě z větví plovoucí na hladině a čekající, až po nich přeběhne. Aliena naskočí na první hať, běží, hať poklesne pod její vahou, část, na kterou skočila, se ponoří hlouběji do vody, celá hať se protočí, podjede jí pod nohama a už se koupe ve vodě plavajíc na druhou stranu bazénu. Do tělocvičny dorazila celá zmáčená a toho dne (a řadu dalších) patřil celý trénink výcviku přebíhání bazénu.

Jindy na ni v tělocvičně čekalo jiné překvapení, droid ve tvaru vetřelčí královny, se kterým cvičila a učila se techniky, ke švihům ocasem, úderům, sekům a kopům přidala i vychýlení z rovnováhy, páky, přehozy, chvaty a pády. Učila se, jak obrátit protivníkovu sílu proti němu.

Po jejím únosu predátory začal být výcvik zaměřen také na podobné situace, učila se vyhnout proti ní hozené síti, roztrhat ji a pokud by již do ní byla chycena, jak se osvobodit. Také se učila, jak se osvobodit z las, do kterých je chycena, dokáže rozhodit rovnováhu chytajících ji lovců, kteří ji drží, narušit jejich spolupráci, v podstatě se jedná o variantu využití jejich síly vynaložené na její držení proti nim.

Jednoho dne přinesl lord Peťas predátoří zbraně, seznámila se s predátořím kopím, naučila se s touto zbraní zacházet, aby věděla, co od ní může čekat a pak se začala učit používat predátoří vrhací hvězdice. Nejprve musela proti ní vrženou hvězdici chytit, protože specifickou vlastností této zbraně je, že se vrací zpět k tomu, kdo ji hodil. Poté hvězdici házela, ta zasáhla cíl a vrátila se zpět k ní.

Společně s princeznou Ahsokou vyrazili křižníkem Ahsočina vlaštovka na ledem pokrytou planetu Ilum, kde získala kyber krystaly, ze kterých jí princezna Ahsoka vyrobila čtyři krásné světelné meče. Příběh o hledání kyber krystalů a záskání světelných mečů si můžete přečíst zde: Alieniny světelné meče.

Se svými čtyřmi zažehnutými světelnými meči připomínala Aliena na pohled generála Grievouse, ostatně nejen na pohled, stejně jako svého času generál Grievous nepoužívá při výcviku se světelnými meči Sílu * a její výcvik tomu musí být uzpůsoben.

lord Peťas


Vysvětlivky:

* Aliena Sílu do jisté míry používat dokáže, avšak pouze pro komunikaci - při ovládání svého hnízda, kontakt s lordem Peťasem, kontakt se svými dcerami, práce s myslemi dalších tvorů... Její schopnosti uživatele Síly se, stejně jako je tomu i u ostatních vetřelčích královen, specializují na tuto oblast.


Další články

Letní pohoda u Peťasova jezírka v kruhu přátel.

Za studena lisovaný olivový olej by neměl chybět v žádné domácnosti.

Pes domácí má celou řadu vlastností získaných soužitím s lidmi.

Grilovaný domácí hovězí burger si Aliena někdy také dá, přednost však dává něčemu čerstvějšímu.

Alienina dcera Rrrssissa na Novém Volgogradu.

Opatovický kanál patří mezi významné památky našeho vodního stavitelství.

Terminátor: Příběh Cameron začíná jejím znovuvyrobením.

S Alienou na výletě do města a objednání jídla pro Alienu.

Domácí mazlík Aliena se dožaduje pozornosti.

Používané druhy map zachycují různými způsoby zemský povrch.

Základní druhy elektrického proudu jsou stejnosměrný a střídavý.

Jaké druhy ropy se ve světě těží.

Alienin výcvik v bojových uměních.

Aliena s její potomci jsou výsledkem výzkumů, které vetřelce modifikoval pomocí Síly a genetických manipulací.

Články:

Vetřelčí královna Aliena a její příběh.

Výcvik Alieniných potomků.

Alienin výcvik v bojových uměních.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů