Oko

Jak chovat vetřelce

Současnost je bez nadsázky dobou rozkvětu chovatelských aktivit, lidé chovají bohatou a rozmanitou paletu různých tvorů včetně druhů nebezpečných, jejichž chov vyžaduje patřičnou dávku znalostí a zkušeností. Můžeme se setkat s chovateli velkých kočkovitých i jiných šelem, jedovatých pavouků, štírů, hadů a ti nejbohatší a nejšikovnější chovatelé se mohou pochlubit zvěřincem dovezených z jiných planet, jmenujme namátkou Jabbu Hutta s jeho rancorem a sarlaccem a řadu dalších. Bez nadsázky však mohu směle prohlásit, že i mezi touto elitní skupinou je objekt mého chovatelského úsilí jedinečný a unikátní, pokud je známo, jsem jediný, komu se daří úspěšný chov vetřelců a právě na tomto místě se s vámi podělím o několik základních rad a postřehů, jak chovat vetřelce.

Bezpečnostní varování: Protože v případě vetřelců se jedná o velice nebezpečné tvory, o jejich chov by se neměl pokušet nikdo, kdo není zkušeným a dobře vycvičeným uživatelem Síly. Jak je známo z v knižní i filmové podobě zveřejněných materiálů, chovat veřelce se pokušela řada chovatelů neuživatelů Síly, jejich snahy o chov těchto nebezpečných tvorů však skončily bez vyjímky neúspěšně a ve většině případů tragicky. Z řad uživatelů Síly je známo chovatelské úsilí dávného sithského mistra Darth Galenose, na jehož snažení jsem navázal. Mezi širokou veřejností pak také vešly ve známost fotografie Darth Vadera se sedícími vetřeci, sledujícími ho jako svatý obrázek. Zda se jedná z jeho strany o dlouhodobý chovatelský projekt nebo pouze o jednorázovou akci ovládnutí vetřeců, není známo.

Pokud se již rozhodnete chovat vetřelce, nikdy se nepokoušejte chovat vetřelce divoké, nýbrž k chovu použijte Darth Galenosem pomocí Síly a genetických úprav vytvořenou linii vetřelců. Těžko říci, co s nimi tenkrát vlastně prováděl, tento dávný sithský mistr zasvětil vývoji pro chov vhodných vetřelců prakticky celý svůj život a mohu říci, že výsledek skutečně stojí za vynaložené úsilí. Jím vyšlechtěná linie vetřelců je dokonce o něco rychlejší než divocí vetřelci a jejich úspěšný chov je zajištěn vytvořením pouta mezi veřelčí královnou a chovatelem uživatelem Síly. Zde je na místě varování, během vytváření pouta mezi královnou a chovatelem přijde okamžik, kdy se vetřelčí královna pokusí dostat chovatele pod kontrolu, kdo se během tohoto souboje vůlí stane chovatelem a kdo domácím mazlíčkem, pak záleží na tom, nakolik je chovatel silným, zkušeným a v ovládání mysli šikovným uživatelem Síly.

Co budeme pro chov vetřelců potřebovat: Základní věcí je pochopitelně vetřelčí vejce a to nejlépe královské vejce, ze kterého se vylíhne mladá vetřelčí královna. Protože při chovu Darth Galenosem vytvořené linie vetřelců používám pro jejich vyvoj inkubátory, budeme dále potřebovat právě tyto pro vývoj vetřelčích zárodků určené inkubátory, pro královnu nejprve stačí jeden, avšak počítejme s tím, že později bude potřeba mnoho inkubátorů pro vývoj vetřelců jejího hnízda. Zde zmiňme varování, že právě z vajec vyskakující facehuggeři jsou vývojovým stadiem vetřelce, které královna nemusí mít stoprocentně pod kontrolou a i když v líhních s vejci manipulují dospělí vetřelci, kteří na ně dohlíží, může dojít k útěku facehuggera. Právě takto nechtěně vznikl svého času E.T.alien Mrťafa.

Vetřelčí královna Aliena
Vetřelčí královna Aliena.

Pro zdárný vývoj potřebuje vylíhlá královna mateří kašičku. Protože jsem vetřelčí mateří kašičku neměl k dispozici, došel jsem si pro ni do hnízda divokých vetřelců (hnízda královny matky známého později z knihy David Bischoff, Robert Sheckley: Válka vetřelců). Nejkvalitnější mateří kašičku vytváří královna matka známá také jako královna královen, mezi které nyní již patří i moje Aliena. Pro vývoj mladé vetřelčí královny má také pozitivní vliv na hormony, vitamíny a další cenné látky bohatá pěna vytvořená její matkou, tuto jsem pro Alienu neměl k dispozici a divokou vetřelčí královna matku jsem k jejímu vytvoření nedokázal přinutit, proto jsem ji nepoužil a Aliena zdárně dospěla i bez ní. Ona sama pak své dcery pěnou již krmí. Mladá vetřelčí královnička přiběhne ke své matce, ta se k ní nakloní a z tlamy jí vypění hustá bílá pěna, kterou začne mladá královna hltat a krmit se jí.

Dále budeme potřebovat místo, kde vetřelce chovat. Dokud je vetřelčí královna mládě, je na místo poměrně nenáročná. Čerstvě vylíhlá vetřelčí královnička potřebuje v podstatě jen úkryt - nějaké místo, kam si zaleze a ukryje se. Později začne být na prostory náročnější, ideální je pro ní komplex chodeb, jeskyní, podzemních štol nebo rozlehlá budova, kde může běhat, přičemž je vhodné, aby měla možnost běhat i po zdech a stropě. Pamatujme, že mladá vetřelčí královna je v tomto stadiu vývoje značně pohyblivá. S dosažením dospělosti, poté co založí hnízdo, se nároky na prostor dramaticky zvyšují, dostavěné vetřelčí hnízdo a jeho nejbližší okolí zabírá plochu několika kilometrů čtverečních, nejlépe na místě spíše stranou lidí.

S tím, jak vetřelčí královna vkročí do životní epochy královny královen, začne snášet královská vejce, ze kterých se rodí její dcery mladé královny, které dospějí a budou chtít založit svá vlastní hnízda. A protože je nepraktické, aby stála jednotlivá vetřelčí hnízda na jenom místě, poohlédněme se včas po vhodném dopravním prostředku, které je společně s několika prvními vetřelci jejího hnízda dopraví na místo, kde hnízdo založí. Mně se osvědčily výsadkové lodě třídy Acclamator viz. Chchain kočár a pro Alienu hvězdný destruktor třídy Imperial Alienin vetřelčí spár. Protože vůči vetřelcům chovají jiné rasy značné předsudky nerozlišujíc divoké vetřelce od modifikovaných, při cestách mimo galaktické impérium lorda Peťase přiděluji slabě vyzbrojeným Acclamatorům ozbrojený doprovod, obvykle stíhačky TIE-Defender, korvety třídy Raider, fregaty třídy Proclamator a v případě cestování divočejšími kouty vesmíru pak i nějaký ten hvězdný destruktor.

Pamatujme proto také, že v pozdějších fázích začne být chov vetřelců značně finančně náročný.

A na závěr se s vámi podělím o pár postřehů a zkušeností s Alienou:

Královské vejce jsem vložil do inkubátoru. Inkubátory jsou zařízení, která z kousku vložené tkáně, stačí v podstatě jediná buňka, vypěstují živou tkáň, ve které se pak malý vetřelec po vložení vejce vyvíjí. Již v inkubátoru jsme spolu s Alienou poprvé navázali kontakt v Síle. Po čase, když byla Aliena připravena, inkubátor otevřel dveře a z inkubátoru vyběhla malá vetřelčí královnička a střelhbitě zajela do připraveného úkrytu, kde během krátké doby narostla do velikosti zhruba běžného vetřelce. Rychlý růst vetřelců obvykle vyvolává řadu otázek, díky informacím získaným z holokronu Darth Galenose mohu tento fenomém osvětlit. Vetřelci (divocí v těle hostitele, upravení v inkubátoru) vytvoří všechny buňky a po vynoření se z těla či inkubátoru pak již jen tyto připravené buňky narostou a nabobtnají. Díky tomu, že tento proces je nestovnatelně rychlejší, než pomalý růst nových buněk, tělo vetřelce se rychle zvětší do velikosti vetřelčího trubce. Narozdíl od běžného vetřelce pak mladá královna po rychlém nabytí velikosti zhruba vetřelčího trubce pokračuje v růstu. Tento další růst probíhá již pomalejším tempem, přičemž k němu dochází konvenčním způsobem tvorbou nových buněk. Během růstu do velikosti dospělé královny několikrát svlékne vnější chitinovou kostru. S rychlým růstem souvisí velký apetit mladého vetřelce, vedle mateří kašičky, kterou jsem Alieně průběžně dával pít, dokáže spořádat neuvěřitelné množství masa, kupoval jsem jí psí konzervy, objednával jsem je po paletách.

Přestože obecně jsou moji vetřelci oproti divokým vetřelcům nebezpečnější, ze souboje stejného typu vetřelce (trubec x trubec, bojovník x bojovník, pretoriánský gardista x pretoriánský gardista, královna x královna, královna matka x královna matka) jeden na jednoho obvykle vychází vetřelci z Alieniny linie vítězně, je u nich aplikováno několik bezpečnostních mechanismů, snižujících jejich nebezpečnost pro lidskou populaci. Předně je u nich vynecháno vývojové stadium facehuggera, takže nepotřebují jiné tvory pro vývoj potomstva (stále je však nutno počítat s tím, že jsou masožravci a jiné tvory loví jako potravu, nicméně lidské maso nepatří mezi jejich oblíbené a lidé pro ně představují náhražkovou potravu, k jejímuž lovu se uchylují pouze, pokud nemají dostatek vhodnější potravy). Nezapomínejme také, že se jedná o tvory divoké a agresivní, proto, pokud je v přírodě potkáte, nesnažte se k nim přibližovat nebo na ně dokonce sahat. Vetřelci respektují pouze svého chovatele, přičemž tolerují také osoby, které jsou chovatelem přímo ustanoveny, že se mohou pohybovat v jejich blízkosti.

Mezi vetřelčí královnou a chovatelem dochází v Síle k vytvoření silného citového pouta, královna k chovateli přilne a stane se na něm citově závislá (toto citové pouto však funguje oboustranně a přilne i chovatel k vetřelčí královně).

Ledva Aliena trochu povyrostla, řídíc se lidovou moudrostí, že proutek se musí ohýbat, dokud je mladý, jsem Alienu s sebou vzal na výpravu, při které jsem vyhladil hnízdo divokých vetřelců. Současně s primárním cílem vyčistit Alieně místo, kde si založí své hnízdo, od konkurence, jsem tímto sledoval i druhý důležitý efekt, názorně Alieně ukázat, kdo tahá za delší konec provazu. Neplánovaně se mi nedlouho poté naskytla druhá podobná příležitost názorně Alieně ukázat moc Temné strany, když se stala obětí únosu ze strany predátorů a já si pro ni došel, rázně zjednal nápravu a přivedl si ji zpět domů.

Při chovu vetřelců pamatujme na jednu základní věc, celé vetřelčí hnízdo je organizováno silně hierarchicky, přičemž jeho neomezeným vládcem je královna, která je zároveň také jediným členem vetřelčího hnízda, který disponuje inteligencí. Inteligence vetřelčí královny bývá obecně značně podceňována a není divu, díky dravosti těchto tvorů je jejich výzkum pro neuživatele Síly značně náročný, komplikovaný a nebezpečný, v lidem obecně známých dokumentárních filmech o vetřelcích je vrcholem její inteligence schopnost používat výtah ve druhém díle. Takový pohled je však značným podceněním jejích schopností, Aliena je, namátkou jmenuji, schopna pilotovat vesmírnou loď, používat počítače a mobilní telefony, orientovat se v jemném předivu vrcholné politiky galaktického impéria...

Rozhodně se dá bez nadsázky říci, že pro uživatele Síly jsou vetřelci zajímavými mazlíčky, se kterými se dá užít spousta legrace. Pokud se rozhodnete je chovat, přeji vám mnoho chovatelských úspěchů.

lord Peťas


Další články

Aliena je domácí mazlík lorda Peťase.

Lissiel, jsi článek řetězu mistrů a učedníků.

Lissieliny světelné meče karmínově červené barvy.

Prosluněnou letní pohodou dýchá Peťasovo jezírko.

Alienina královnina komnata se snůškou vajec, kterou se Aliena pochlubí lordu Peťasovi. Aliena je vetřelčí královna královen kladoucí i královská vejce, ze kterých se líhnou další královny, její dcery.

Další z Alienin dcer Rrrssissa si založila hnízdo na Novém Volgogradu.

T-X Gabriela v příběhu klenoucím se svým dějem přes dlouhá tisíciletí.

Lissien, jsi článek řetězu mistrů a učedníků.

Pár základních rad, jak chovat vetřelce.

Články:

Náročný Alienin výcvik v bojových uměních.

Jak chovat vetřelce.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů