Oko

110 - Sto desáté číslo

Olše lepkavá je nejrychleji rostoucí strom

Olše lepkavá
Olše lepkavá (Alnus glutinosa). Obrázek: Wikipedia, autor: Willow.

Olše lepkavá, která dokáže během deseti let dorůst do výšky čtyř metrů, což je zrhuba šestina až devítina z celkové výšky 25 až 35 metrů plně dospělého stromu, je náš nejrychleji rostoucí strom.

Naproti tomu naším nejpomaleji rostoucím stromem je tis, který je v deseti letech vysoký pouhých 70 centimetrů.

Olše lepkavá je pionýrská, krajinotvorná dřevina, využívaná hojně také ke zpevňování břehů potoků.

Strom jilm habrolistý je mohutně rozložitý malebný listnatý strom, který často roste v lužních lesech a v parcích. Listy jilm habrolistý podobné habru, jsou hladké a oválné.

Trubýš portugalská galéra je velmi zvláštní tvor připomínající medúzu.

Sloupy jsou v architektuře podpěrné nebo nosné vertikální konstrukce. V architektuře patří sloupy mezi základní stavební články.

Skály a útesy pokrývající motar přímořský má dužnaté listy. V jednotlivých prostředích má různé růstové formy.

Parkesin neboli umělá slonovina stála u počátku éry plastů.

Řecké Kykladské ostrovy v Egejském moři se rozkládají mezi pevninským Řeckem a ostrovem Krétou. Během antiky tvořily tyto ostrovy jakýsi kruh kolem posvátného ostrova Délos (kde se měla podle legendy narodit bohyně Artemis a její bratr Apollón), odtud vzniklo jejich jméno: řecké kykládes lze přeložit jako ostrovy v kruhu.

Renesanční zámek Přerov nad Labem byl postaven na místě předchozí gotické vodní tvrze. Zámek stojí uprostřed stejnojmenné obce na mírném návrší, v těsné blízkosti skanzenu lidových staveb.

Stupňovité mayské pyramidy mají na vrcholu malý chrám. Najdete je především na Yucatanu a v jeho blízkém okolí, na území států Mexiko, Guatemala, Belize a Honduras.

Přízemní sál otevřený do zahrady sala terrena, nazývaný rovněž zahradní sál, je typický architektonický prvek charakteristický pro zámecké stavby. Sala terrena je reprezentativně vyzdobený, například jako jeskyně zařízený a kašnami a fontánami vyzdobený sál situovaný v přízemním podlaží, většinou v hlavní ose zámku nebo paláce, případně tvoří samostatnou stavbu.

Švédské sídlo Jokkmokk je domovem 2800 obyvatel, převážně Sámů neboli Laponců. Město Jokkmokk leží 10 kilometrů severně od polárního kruhu v severní části Švédska.

Olše lepkavá roste v téměř celé Evropě, v některých oblastech jihozápadní Asie (Turecko, Írán) a v severní Africe. Byla zavlečena i do Severní a Jižní Ameriky, Jižní Afriky a na Nový Zéland. Jedná se o pionýrskou, krajinotvornou dřevinu, užívanou ke zpevňování břehů potoků. Rychle roste, společně s vrbou a topolem se užívá na výrobu pilinových briket a drtí. Rovněž zkvalitňuje půdu vázaným dusíkem.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů