Oko

101 - Sté první číslo

Říční písek je pro stavebnictví cenná surovina

Říční písek je pro stavebnictví cenná surovina
Říční písek je pro stavebnictví cenná surovina. Obrázek: GenWiki, autor: Krosien.

Písek je po vodě druhou nejvíce používanou surovinou, které se spotřebuje nejvíce na světě.

Lidé ročně vytěží kolem 50 miliard tun písku. Nejlepší písek pro stavebnictví je pak říční písek těžený z říčních toků, který vyhovuje tvarem svých zrnek a je přesně tak jemný a drobný, jak je ve stavebnictví potřeba. Nahradit říční písek pískem z pláží by bylo možné, avšak velmi nákladné, protože písek z pláží není čistý, ale obsahuje množství rozlámaných mušlí, korálů a jiného materiálu. Naopak písek, který nepochází z vodního zdroje, má ostré hrany a jeho zrnka jsou větší, tudíž se pro využití ve stavebnictví příliš nehodí.

Pro stavebnictví se příliš nehodí ani pouštní písek, jehož zrnka jsou příliš obroušena větrem a materiál by se drolil. Při výstavbě pouštních měst proto nelze prostě zajet za město do pouště, nabagrovat písek a začít stavět. Stavební písek se do pouštních regionů paradoxně musí dovážet.

Claude Bernard byl lékař a jeden z nejvýznamnějších francouzských vědců, průkopník experimentální medicíny a fyziologie.

Čínský radioteleskop FAST o průměru 500 metrů je v současné době největší radioteleskop světa.

Přírodní písek je jedna z nejobyčejnějších látek na zemi a přitom cenná surovina.

Cihlová stěna v interiéru může mít své místo, na kterém ladí s okolím.

Hra Project Warlock, to je řádná dávka nostalgie.

Vánoční zvyky a tradice, které lidé v minulých časech drželi.

Výroba poštovních známek, jejich tisk se provádí pomocí válečků, z nicž každý tiskne jinou barvu.

Monumentální stavbu El Escorial nechal postavit na úpatí pohoří Guadarrama španělský král Filip II. V roce 1984 byl zařazen na seznam světového dědictví UNESCO.

Co je to mapa? Jedná se o znázornění určitých objektů a ploch vyskytujících se v dané oblasti.

Co je to hominizace, jaké jsou její znaky a jak probíhala.

Hedvábná stezka vede oblastí Kavkazu, zboží z Číny se po ní dostane do Evropy během zhruba dvou týdnů.

Pásový terénní automobil GAZ-3409 Bobr se v terénu rozhodně neztratí, nezastaví jej ani náročný terén, ani vodní plocha.

Strom jeřáb Vilmorinův pochází ze západní Číny a je vhodný pro malé zahrady.

Aditivum AdBlue slouží pro úpravu výfukových plynů vznětových motorů pro splnění emisních limitů.

Jak vzniká fosilie amonita na mořském dně.

Francouzské město Paříž je hlavní a zároveň nejlidnatější město Francie, významné světové kulturní, umělecké, obchodní a politické centrum.

Palácové náměstí Petrohrad mezi Zimním palácem a objektem generálního štábu je názorná ukázka okázalosti a pompéznosti ruského cara.

Laserová dioda mají výhodu například v nízkých nákladech na výrobu.

Jak vznikají vzácné modré diamanty v hloubkách kolem 600 kilometrů a více a jak se do těchto hloubek dostává bor, který způsobuje jejich modré zbarvení.

Jak se vyrábí porcelán? Vyrábí se vypálením keramického těsta tvořeného směsí živce, křemene a kaolinu.

Západoaustralská akácie modrolistá je hustě rozvětvený okrasný nebo parkový strom.

Opadavé stromy se vyznačují tím, že během určitého ročního období shazují listy.

Desítky let vyráběný nákladní automobil Praga V3S, který si získal proslulost jako pokořitel náročného terénu, jezdí po našich silnicích v obrovském množství účelových verzí včetně nejrozšířenější verze vojenský valník.

V současné době již vyhynulá obří žába Beelzebufo ampinga vážila asi 4,5 kilogramů a její tělo bez natažených nohou měřilo více než 40 centimetrů.

Sídlo čínských císařů Zakázané město v Pekingu má za sebou turbulentní historii plnou dějinných zvratů během několika bouřlivých období čínské historie.

Uníkátní metoda vertikálního farmaření dokáže na stejné ploše poskytnout až stonásobek plodin, než běžné pole.

Velkoadmirál Thrawn je neskutečně geniální stratég ve službách Galaktického impéria.

Metoda balneologie v lázních Jáchymov využívá vodu přírodně obohacenou radonem.

Písek pro stavebnictví se získává především z mořského dna, koryt řek a podloží jezer, odkud se těží pomocí plovoucích bagrů. Říční je hrubší než kopaný a obsahuje i množství kamenů a balvanů, protože se těží z koryt řek jako naplavenina.

Kopaný písek je velmi jemný písek používaný jako přísada do malt a omítek. Je jemný a po vyschnutí má velkou tvrdost a soudržnost.

Štěrkopísek je hrubší než kopaný písek a má také dobrou soudržnost a pevnost po vyschnutí. Používá se jako přísada do betonů.

Zásypový písek je písek, který se kvůli svým nevyhovujícím vlastnostem nehodí ani do betonu, ani do malty. Proto se používá k zasypávání výkopů a podobným účelům.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů