Oko

100 - Sté číslo

Geoda Pulpí

Geoda Pulpí
Geoda Pulpí. Obrázek: Wikipedia, autor: JMorillasR.

Ve španělském městečku Pulpí v andaluské provincii Almería je nově zpřístupněna geoda Pulpí, rozměrná krystalová jeskyně považovaná ze jeden z geologických zázraků.

Podzemní kaverna dlouhá osm, široká 1,8 a vysoká 1,7 metrů byla po svém objevení v roce 1999 přístupná pouze pro odborníky, se nyní stává dostupná i pro platící veřejnost, což zajisté zvýší a povzbudí turistický ruch ve městě Pulpí i celé oblasti.

Kanárci pomáhali hlídat bezpečnost v dolech, kde mohou být zde pracující lidé v ohrožení nebezpečnými plyny oxidem uhličitm, metanem a oxidem uhelnatým.

Vědci z University of Texas prokázaný horizontální přenos DNA mezi nepříbuznými různými živočišnými druhy do značné míry ovlivňuje genomickou evoluci. Až polovina lidského genomu pochází právě z transpozonů.

Z jižní polokoule pocházející novozélandský špenát se v našich podmínkách pěstuje jako jednoletá rostlina.

Zrekonstruovaná athénská triéra Olympias je novodobá replika starověké řecké triéry.

Africká Keňa je zemědělský stát s poměrně rozvinutým průmyslem, přírodními krásami a do nekonečna se táhnoucími savanami, po kterých se prohání množství divoké zvěře.

Římské akvadukty umožnily rozkvět lidnatých měst.

Také jako pozdrav používané slovo aloha je pojem vycházející z havajské kultury.

Most Halogaland se klene v blízkosti norského Narviku.

Britští letečtí archeologové objevili v Amazonii zbytky staveb, umělé změny reliéfu, které vědci označují jako geoglyfy, pocházejí pravděpodobně z doby kolem začátku našeho letopočtu.

Vůně odpuzující kočky jsou například routa vonná, citron, citronová tráva, citronella, eukalyptus nebo levandule.

Námořní portugalská koloniální říše se v době svého největšího územního rozmachu rozprostírala na podstatné části tehdejšího světa.

Moderní těžba ropy se dnes obvykle realizuje pomocí ropných vrtů.

Po období, kdy byl čaj nápojem aristokracie, začalo masové šíření čaje do Evropy poté, co angličané založili na Cejlonu čajovníkové plantáže.

Plody angreštu lze konzumovat přímo nebo nalézají v gastronomii uplatnění jako součást ovocných salátů a hodí se na výrobu kompotů, džemů a moštů.

Úzkorozchodná kolínská řepařská dráha sloužící k dopravě cukrové řepy z míst pěstování přímo do cukrovaru.

Pevnolátkové lasery využívají jako aktivní prostředí obvykle krystalické nebo amorfní izolanty, většinou s příměsí vhodných iontů.

Nizozenský astronom, matematik, fyzik a výrobce přístrojů Christiaan Huygens přispěl k rozvoji vědy tím, že jako první vyslovil myšlenku, že světlo je tvořeno vlněním (dnes je známa jako Huygensův princip).

Z dnes již zavrženého geocentrického modelu vesmíru vycházející nebeská sféra se dodnes používá jako užitečná pomůcka k určování polohy nebeských těles a různých bodů na obloze.

Souhrnné označení živice se používá pro organické kapaliny, které jsou vysoce viskózní, černé barvy a zcela rozpustné v sirouhlíku, jejichž nejčastějšími formami jsou asfalt a dehet.

Americké dřevěné závodní dráhy jsou spojeny se zlatým obdobím amerických automobilových závodů.

Vrtulník Mil Mi-4 je víceúčelový užitkový stroj střední hmotnostní kategorie sloužící především k transportu materiálu nebo osob. Vedle toho nachází uplatnění také při stavebně montážní činnosti.

Lady Galadriel je královna království elfů ve Zlatém lese Lothlórienu.

Geoda je dutina v hornině, která je obvykle po vnitřním obvodu vyplněna menšími či většími krystaly minerálů, směřujícími dovnitř dutiny.

Základem při vzniku geody jsou unikající plyny, které v chladnoucích horninách tvoří bubliny posléze vyplněné minerálními roztoky, ze kterých na stěnách takto vzniklých podzemních dutin krystalyzují krystaly.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů