Oko

Šíření čaje do Evropy

Černý čaj
V Evropě si získal oblibu především černý čaj. Obrázek: Wikipedia, autor: Vanderdecken.

Nejstarší dochovanou písemnou zmínkou o čaji je kniha nazvaná Cesty a putování, kterou její autor Giovanni Battista Ramusio napsal v roce 1559 a ve které jsou vyzdviženy do popředí především léčivé účinky čaje. Po této knize začínají o čaji psát další cestovatelé či spisovatelé.

Fyzicky byl čaj do Evropy prokszatelně dovezen v době kolem roku 1610 a ke konci 17. století se z čaje již stal mezi aristokracií poměrně běžný nápoj. V tehdejších Českých zemích byl čajovník poprvé popsán až v roce 1864 botanikem a biologem Svatoplukem Preslem v knižním díle Všeobecný rostlinopis čili popsání rostlin ve všelikém ohledu i škodlivých.

K masovému rozšíření po Evropě začalo docházet v 19. století, především zásluhou Angličanů, kteří zakládali první čajové plantáže v Indii (1839-1850). Poté přesunuli těžiště pěstování čaje na Ceylon (dnešní Srí Lanka), kde byl od roku 1867 sázen čajovník namísto kávovníků, které předtím téměř kompletně podlehly parazitické houbě. Dále byly čajové plantáže zakládány v Malajsii, Africe, Rusku či v dalších zemích. Po tomto masovém zakládání čajovníkových plantáží se čaj stal druhým nejrozšířenějším nápojem na světě, ihned po vodě.


Další články

Rychlost šíření zvuku ve vodě je pomalejší než ve vzduchu.

Kvalitní čaj Darjeeling se pěstuje v himálajském podhůří.

Klasická otázka, proč je kočka mlsná a nespokojí se jen tak s něčím.

Newyorský Brooklynský most spojuje dvě části města.

Pouštní ropné pole Ghawar je největší konvenční a suchozemské ropné pole na světě.

Známý most Golden Gate Bridge se klene přes Zlatou bránu v Kalifornii.

Za studena lisovaný olivový olej by neměl chybět v žádné domácnosti.

Žlutě zbarvený lněný olej se řadí mezi tzv. zasychající oleje.

Pokračovatelkou Říma se na východě stala Byzantská říše s metropolí Konstantinopolí.

Starověký římský akvadukt Segovia čítá při délce 728 metrů celkem 167 oblouků.

Jihoamerická říše Inků vznikla v Andách.

Jaké druhy ropy se ve světě těží.

Používané druhy map různých měřítek zachycují zemský povrch v určitém poměru.

Masové šíření čaje do Evropy začalo po zahájení plantážního způsobu pěstování čaje britskými plantážníky na ostrově Ceylon.

Články:

Různé vůně odpuzující kočky vykážou kočku na místa, kam ji chceme pustit.

Moderní průmyslová těžba ropy z ropných ložisek.

Za studena lisovaný panenský olivový olej tvoří již tradičně typickou a neodmyslitelnou součást středomořské kuchyně.

K šíření čaje do Evropy začalo v širokém rozsahu docházet během 19. století.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů