Oko

Těžba ropy

Těžba ropy
Těžba ropy na ropném poli. Obrázek: Wikipedia, autor: Artur1917.

V současnosti se ropa těží pomocí vrtů. Razící hrot je při vrtání zpravidla osazen diamanty, nebo ocelovými hroty a vykonává rotační pohyb. Rychlost vrtání ropného vrtu se podle tvrdosti horniny pohybuje v rozmezí mezi 30 centimetry až 60 metry za hodinu. Jak vrták proniká hlouběji do země blíž k ropnému ložisku, na první razící tyč se postupně nasazují další tyče a pod hrot se vhání tzv. vrtná kaše, která chladí hlavici při vrtání. Aby ropa při průniku do ropného ložiska nevystříkla nekontrolovatelně na povrch, umisťuje se v horní části vrtu speciální tlakový ventil. Po okrajích vrtu jsou vsazeny ocelové zárubně, které jsou zality na okrajích betonovou směsí a od povrchu se směrem dolů postupně zužují.

Po úspěšném navrtání ropného ložiska je ropa zpravidla těžena postupně třemi způsoby.

Primární způsob využívá tlak zemního plynu, který se pod tlakem nachází nad ropou a vytlačuje ji z vrtu ven. Pomocí tohoto způsobu se z ropného ložiska vytěží maximálně 20% ropy v nalezišti. Jak tlak zemního plynu v ložisku postupně klesá, tok ropy z ložiska ustává a je třeba přejít k dalšímu způsobu těžby.

Následuje sekundární způsob, při kterém se využívají klasické vahadlové pumpy, které se dnes staly symbolem těžby ropy. Do vrtu je pod tlakem vháněna voda, vzduch, zemní plyn, nebo oxid uhličitý. Tímto způsobem se dá vytěžit dalších 5až 15% z celkového množství ropy v ropném ložisku.

Poté nastupuje závěrečná metoda, která se nazývá terciární metoda, pomocí injekcí horké páry je snížena viskozita ropy, což umožňuje získat opět 5 až 15% z celkového množství ropy v ropném ložisku.

Celková výtěžnost ropného ložiska kolísá především v závislosti na druhu ropy z něj těženého.


Další články

Ropovod slouží k přepravě vytěžené ropy na místo zpracování, skladování nebo přečerpání do jiných prostředků dopravy pomocí soustavy potrubí.

Newyorský Brooklynský most spojuje dvě části města.

Pouštní ropné pole Ghawar je největší konvenční a suchozemské ropné pole na světě.

Za studena lisovaný olivový olej by neměl chybět v žádné domácnosti.

Pokračovatelkou Říma se na východě stala Byzantská říše s metropolí Konstantinopolí.

Žlutě zbarvený lněný olej se řadí mezi tzv. zasychající oleje.

Starověký římský akvadukt Segovia čítá při délce 728 metrů celkem 167 oblouků.

Známý most Golden Gate Bridge se klene přes Zlatou bránu v Kalifornii.

Jihoamerická říše Inků vznikla v Andách.

Jaké druhy ropy se ve světě těží.

Klasická otázka, proč je kočka mlsná a nespokojí se jen tak s něčím.

Používané druhy map různých měřítek zachycují zemský povrch v určitém poměru.

Švýcarský kapličkový most je zastřešený.

Konvenční způsob získávání zásob je pomocí vrtů. Těžba ropy pak vyžaduje kvalitní a extrémně odolné technologie a zařízení.

Články:

Různé vůně odpuzující kočky vykážou kočku na místa, kam ji chceme pustit.

Portugalská koloniální říše se udržela po nejdelší dobu.

Za studena lisovaný panenský olivový olej tvoří již tradičně typickou a neodmyslitelnou součást středomořské kuchyně.

Ropa při těžbě buď vyvěrá pod tlakem, nebo je čerpána, v současné době se při těžbě ropy používají postupně tři metody.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů