Oko

Portugalská koloniální říše

Portugalská koloniální říše
Portugalská koloniální říše. Obrázek: Wikipedia, autor: Tokle, derivative work: Uxbona.

Portugalská koloniální říše se v době svého největšího územního rozmachu rozprostírala na podstatné části tehdejšího světa, vedle toho, že byla globální, drží ještě jeden primát, udržela se po nejdelší dobu jako nejdéle existující koloniální říše v historii. Vznikla dobytím Ceuty v severní Africe v roce 1415 a trvala až po vrácení dálněvýchodní portugalské kolonie Macao Číně v roce 1999.

Portugalští námořníci se podél pobřeží Afriky začali na svých objevitelských plavbách s cílem nalézt námořní cestu do Indie a ovládnout lukrativní obchod s kořením plavit již od počátku 15. století. Portugalští námořníci dosáhli nakonec díky své vytrvalosti významných úspěchů. V roce 1488 Bartolomeo Diaz objevil mys Dobré naděje, Vasco da Gama pak v roce 1498 doplul do indického Kalikutu (dnešní Kalkata). Bouře zanesla Pedra Álvarese Cabrala v roce 1500 k pobřeží dnešní Brazílie. A další portugalští námořníci objevili Malajsii, Čínu a Japonsko. Do konce 17. století získalo Portugalsko další kolonie v jihovýchodní Asii, Africe, Americe a Indii. Tak se Portugalská koloniální říše stala světovou obchodní a námořní velmocí.

Portugalské opevněné kolonie byly využívány jako základny pro menší osady, obchodní stanice, křesťanské misie a v neposlední řadě také jako pevnosti chránící obchodní cesty.

Od 17. století začal pozvolný rozpad portugalských kolonií, který byl způsoben vstupem britské, francouzské a holandské konkurence do zámořského obchodu. Portugalci postupně ve válkách i dohodách ztráceli své kolonie a s nimi i svůj vliv.


Další články

Newyorský Brooklynský most spojuje dvě části města.

Evropu, Afriku a Asii obývající kočka divoká se živí většinou různými ulovenými obratlovci.

Za studena lisovaný olivový olej by neměl chybět v žádné domácnosti.

Pokračovatelkou Říma se na východě stala Byzantská říše s metropolí Konstantinopolí.

Slovo aloha souvisí s havajskou kulturou.

Žlutě zbarvený lněný olej se řadí mezi tzv. zasychající oleje.

Starověký římský akvadukt Segovia čítá při délce 728 metrů celkem 167 oblouků.

Známý most Golden Gate Bridge se klene přes Zlatou bránu v Kalifornii.

Jihoamerická říše Inků vznikla v Andách.

Jaké druhy ropy se ve světě těží.

Klasická otázka, proč je kočka mlsná a nespokojí se jen tak s něčím.

Používané druhy map různých měřítek zachycují zemský povrch v určitém poměru.

Švýcarský kapličkový most je zastřešený.

Portugalská koloniální říše začala vznikat během objevitelských plaveb s cílem najít námořní cestu do Indie a získat výhodu lukrativního obchodu s kořením.

Články:

Různé vůně odpuzující kočky vykážou kočku na místa, kam ji chceme pustit.

Starověká Babylonská říše vznikla v Mezopotámii.

Za studena lisovaný panenský olivový olej tvoří již tradičně typickou a neodmyslitelnou součást středomořské kuchyně.

Portugalská koloniální říše se v době svého největšího územního rozmachu rozprostírala po podstatné části tehdejšího světa.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů