Oko

106 - Sto šesté číslo

Využití ledu pro chlazení potravin

Ledař
Ledař v Berlíně, červenec 1957. Obrázek: Wikipedia, autor: Bundesarchiv, Bild 183-47890-0001 / CC-BY-SA 3.0.

Že led se dá využít pro chlazení skladovaných potravin si lidé povšimli již dávno. Problém představovala skutečnost, že pokud okolní teplota vystoupá nad 0 °C, led začímá poměrně rychle tát. Proto se vynořila nutnos led nějakým vhodným způsobem chránit, aby co nejdéle vydržel.

V Číně se již tisíc let před naším letopočtem používaly ke skladování ledu vykopané jámy a o několik století později vykročili po stejné cestě také Řekové a Římané, v zimě ukládali led do vykopaných jam, které zakrývali tepelně izolujícícm materiálem, aby led vydržel co nejdéle.

Jinde se pro skladování ledu stavěly speciální budovy.

K uchování potravin sloužily speciální skříně, do kterých se umístil ledový blok, který ochlazoval vnitřní prostor a tím udržoval potraviny v prostředí s nízkou teplotou.

První krok na cestě ke konci používání ledu pro chlazení potravin učinil skotský lékař William Cullen v roce 1755, kterému se mu při pokusu podařilo odčerpat z nádoby s diethylesterem vzduch, čímž se ve vzniklém vakuu snížil bod varu, látka začal vřít, odpařovat se a pohlcovat teplo ze svého okolí. To byl první krok na dlouhé cestě k prakticky použitelné ledničce.

Hotel Ještěd je téměř 100 metrů vysoká stavba ve tvaru jednodílného rotačního hyperboloidu s kruhovým půdorysem o průměru 33 metrů.

Zázvor jsou zaškrcované a parohovité škrobnaté oddenky zázvorovníku lékařského (Zingiber officinale).

Švestka obecná je malý strom o výšce 6 až 15 metrů plodící černomodré ojíněné peckovice elipčitého tvaru známé jako švestky.

Kamenná kašna v Kutné Hoře sloužila jako rezervoár pitné vody od své výstavby v letech 1493 až 1495 do roku 1890.

Zámek Roudnice nad Labem vznikl na místě původního románského hradu z 12. století, který střežil důležitou obchodní stezku z Prahy do Horní Lužice a zároveň dohlížel na labskou vodní cestu.

Strom jerlín japonský není jen noblesní živá dekorace do zahrady.

Zelenina zvonek řepka je dlouho známá kulturní rostlina.

České granát neboli pyrop je naším nejznámějším drahým kamenem, pozornost přitahuje především svými nádhernými odstíny. Vedle Českého Středohoří se pyrop nachází také v okolí Turnova a Kolína. Naleziště v Českém Středohoří jsou však nejznámější.

Bavorské město Mnichov je třetí největší město Německa a významná průmyslová, dopravní, finanční i kulturní aglomerace s mnoha vysokými školami a řadou muzeí a galerií. Patří k nejbohatším a nejrychleji se rozvíjejícím městům v Německu.

Ledařství bylo řemeslo provozované v dobách před zavedením chladicího stroje. Těžba ledu pro chlazení potravin byla vítaným přivýdělkem pro sezonní pracovníky, především voraře a převozníky. Na zamrzlé vodní ploše (síla ledu musela být alespoň 30 centimetrů) se vyměřil velký obdélník, jehož strany se očistily od sněhu a vyřezaly pilou.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů