Oko

Živice

Přírodní živice z oblasti Mrtvého moře
Přírodní živice z oblasti Mrtvého moře. Obrázek: Wikipedia, autor: Daniel Tzvi.

Živice je souhrnné označení pro vysoce viskózní organické kapaliny černé barvy, které jsou zcela rozpustné v sirouhlíku. Nejčastější formy živic jsou asfalt a dehet.

Asfalt obvykle zůstává jako poslední oddělená složka při vakuové destilaci ropy, je to nejhustší složka ropy s nejvyšším bodem varu. Nejčastěji se asfalt používá k obalování asfaltové směsi při stavbě silnic.

Dehet se získává z organických materiálů, obvykle z uhlí během procesu koksování. Dehet může být zpracován na "ropu", avšak nevýhodou tohoto postup je finanční náročnost. Z dehtu lze získat řadu chemických látek a výrobků, například barviva, léčiva, benzen, naftalen, dezinfekční prostředky, čistící a mycí prostředky, umělá hnojiva, voňavky, prostředky proti plevelu a hmyzu. Dehet je rakovinotvorný, proto se od jeho dříve častého využití pro impregnaci lodí a základů budov posléze ustoupilo.

Další formou živic jsou živice obsažené v dehtových píscích, ke kterým se v poslední době obrátila pozornost jako k jednomu z druhů nekonvenční ropy.

Podle organické teorie vzniku ropy se zbytky rostlin a mořských živočichů působením tepla a tlaku přeměnily nejprve na nerozpustný kerogen, ten pak na živice a ty nakonec na ropu a zemní plyn.


Další články

Žlutě zbarvený lněný olej se řadí mezi tzv. zasychající oleje.

Směs asfaltu obaloného kamenivem nazývaná asfaltobeton se používá při stavbě silničních vozovek.

Pokračovatelkou Říma se na východě stala Byzantská říše s metropolí Konstantinopolí.

Za studena lisovaný olivový olej by neměl chybět v žádné domácnosti.

Známý most Golden Gate Bridge se klene přes Zlatou bránu v Kalifornii.

Jihoamerická říše Inků vznikla v Andách.

Starověký římský akvadukt Segovia čítá při délce 728 metrů celkem 167 oblouků.

Úzkorozchodná kolínská řepařská dráha slouží k přepravě cukrové řepy do cukrovaru.

Zemědělská plodina řepa cukrová (Beta vulgaris) se pěstuje pro výrobu cukru.

Cukrová řepa pro výrobu cukru, protože se jedná o náročnou zemědělskou plodinu, je nutno věnovat jí potřebnou péči.

Mechanizovaná sklizeň cukrové řepy využívá moderní sklizňové stroje.

Newyorský Brooklynský most spojuje dvě části města.

Podle organické teorie vzniku ropy vznikají živice vlivem tepla a tlaku ze zbytků rostlin a mořských živočichů jako jeden ze stupňů vzniku ropy a zemního plynu.

Články:

Ze starého a dnes již opuštěného geocentrického modelu vesmíru vycházející nebeská sféra se přesto i v současnosti používá jako pomůcka.

Holandský astronom, matematik a fyzik Christiaan Huygens jako první vyslovil myšlenku, že světlo je tvořeno vlněním.

Za studena lisovaný panenský olivový olej tvoří již tradičně typickou a neodmyslitelnou součást středomořské kuchyně.

Živice jsou vysoce viskózní organické kapaliny černé barvy, jejichž nejčastějšími formami jsou asfalt, dehtové písky a dehet.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů