Oko

Řepa cukrová (Beta vulgaris)

Řepa cukrová (Beta vulgaris)
Řepa cukrová (Beta vulgaris). Obrázek: Wikipedia, autor: 4028mdk09.

Řepa cukrová (Beta vulgaris) je dvouletá rostlina taxonomicky řazená do čeledi Chenopodiaceae. V prvním roce vytváří řepa cukrová bulvu a listovou růžici, pokud by se nesklidila a nechala růst dále, v roce následujícím by pak vytvořila květní lodyhu, na které by dozrávala semena.

Po odpadnutí děložní lístků se objevují pravé listy, které jsou sestaveny na hlavě bulvy ve spirále od vnější strany ke středu. Listy řepy cukrové mají poměrně silné řapíky a velmi zvlněnou čepel.

Bulva řepy cukrové, pro kterou je pěstována, je část rostliny bez listů a rozděluje se na epikotyl, hypokotyl a radix. Epikotyl neboli hlava bulvy je horní část, ze které vyrůstá růžice listů. Hypokotyl tvoří tzv. krk bulvy, je to část mezi hlavou a vlastním kořenem. Radix je vlastní kořen, ze kterého vyrůstají postranní kořínky. Tvar bulvy je do určité míry odrůdovým znakem, avšak rovněž ho ovlivňují fyzikální vlastnosti půdy, ve kterém cukrová řepa roste a průběh počasí. Bulva řepy cukrové mívá obvykle vřetenovitý, protáhlý a kuželovitý tvar.

Po sklizení se bulvy řepy cukrové nechávají čtyři až pět dní na poli a poté odvážejí do cukrovaru na zpracování.


Další články

Kolínská řepařská dráha byla vybudována k dopravě cukrové řepy z míst pěstování přímo do objektu cukrovaru.

Klasická otázka, proč je kočka mlsná a nespokojí se jen tak s něčím.

Známý most Golden Gate Bridge se klene přes Zlatou bránu v Kalifornii.

Jihoamerická říše Inků vznikla v Andách.

Starověký římský akvadukt Segovia čítá při délce 728 metrů celkem 167 oblouků.

V současnosti běžný kostkový cukr je praktický pro použití.

Za studena lisovaný olivový olej by neměl chybět v žádné domácnosti.

Používané druhy map různých měřítek zachycují zemský povrch v určitém poměru.

Ovoce angrešt je hotovou zásobnicí tělu prospěšných látek.

Žlutě zbarvený lněný olej se řadí mezi tzv. zasychající oleje.

Pokračovatelkou Říma se na východě stala Byzantská říše s metropolí Konstantinopolí.

Newyorský Brooklynský most spojuje dvě části města.

Na polích pěstovaná zemědělská plodina řepa cukrová (Beta vulgaris) se pěstuje pro její bulvy, ze kterých se v cukrovaru získává řepný cukr.

Články:

Předek dnešní cukrové řepy, kterým je řepa burák, roste podél evropského pobřeží Atlantiku.

Cukrovar slouží k výrobě cukru.

Za studena lisovaný panenský olivový olej tvoří již tradičně typickou a neodmyslitelnou součást středomořské kuchyně.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů