Oko

Nebeská sféra

Nebeská sféra
Nebeská sféra. Obrázek: Wikipedia, autor: CAV.

Když budete pozorovat hvězdy zářící na obloze po dostatečně dlouhou dobu, bude se vám zdát, že se posunují po obloze ve velkých kruzích. Hvězdy se sice pohybují velmi rychle, protože jsou však nesmírně daleko, jsou vidět prakticky stále na stejném místě. Pohyb, který pozorujeme, je způsoben pohybem Země.

Působí to dojmem, jsko bychom byli v obrovském, otáčejícím se míči a hvězdy jsou rozmístěny na jeho vnitřní straně. Tento pomyslný míč se nazývá nebeská sféra. Celý tento obraz se zdánlivě otočí jednou za 23 hodin a 56 minut kolem nebeských pólů, které se nacházejí přímo nad zemskými póly. Vidíme tedy stejné skupiny hvězd vycházet nad obzor každou noc o 4 minuty dříve než předešlé noci. Každý den je Slunce na trochu jiném místě vzhledem ke hvězdám, jako důsledek pohybu Země kolem Slunce. Slunce se vzhledem k pohybu hvězd posunuje zdánlivě pozpátku, podél dráhy nazývané ekliptika.

Ve středověku, ještě před vědeckou revolucí, během níž byl starý geocentrický model vesmíru zavržen, se astronomové domnívali, že nebeská sféra opravdu existuje.

Přestože starý model vesmíru byl zavržen, nebeská sféra je přesto dodnes používána jako užitečná pomůcka k určování polohy nebeských těles a různých bodů na obloze.


Další články

Ovoce angrešt je hotovou zásobnicí tělu prospěšných látek.

Za studena lisovaný olivový olej by neměl chybět v žádné domácnosti.

Známý most Golden Gate Bridge se klene přes Zlatou bránu v Kalifornii.

Starověký římský akvadukt Segovia čítá při délce 728 metrů celkem 167 oblouků.

Úzkorozchodná kolínská řepařská dráha slouží k přepravě cukrové řepy do cukrovaru.

Zemědělská plodina řepa cukrová (Beta vulgaris) se pěstuje pro výrobu cukru.

Jihoamerická říše Inků vznikla v Andách.

Cukrová řepa pro výrobu cukru, protože se jedná o náročnou zemědělskou plodinu, je nutno věnovat jí potřebnou péči.

Mechanizovaná sklizeň cukrové řepy využívá moderní sklizňové stroje.

Pokračovatelkou Říma se na východě stala Byzantská říše s metropolí Konstantinopolí.

Newyorský Brooklynský most spojuje dvě části města.

Žlutě zbarvený lněný olej se řadí mezi tzv. zasychající oleje.

Nebeská sféra je myšlená koule nebo někdy jen polokoule, v jejímž středu se nachází pozorovatel (stojící na povrchu Země) dívající se na noční oblohu a na které se promítá pohyb všech viditelných těles vesmíru.

Články:

Keř angrešt roste po téměř celém území Evropy.

Holandský astronom, matematik a fyzik Christiaan Huygens jako první vyslovil myšlenku, že světlo je tvořeno vlněním.

Za studena lisovaný panenský olivový olej tvoří již tradičně typickou a neodmyslitelnou součást středomořské kuchyně.

Nebeská sféra je myšlená koule obrovského poloměru, která je užitečnou pomůckou k určování polohy nebeských těles a různých bodů na obloze.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů