Oko

Asfaltobeton

Obalovna pro výrobu asfaltobetonu
Obalovna pro výrobu asfaltobetonu. Obrázek: Wikipedia, autor: Wikisay.

Asfaltobeton je materiál používaný při stavbě silničních vozovek.

Asfaltobeton je směs, která je složena z asfaltu a kameniva. Na rozdíl od obalovaného kameniva má asfaltobeton mezery mezi jednotlivými částicemi kameniva zcela vyplněny asfaltem (pojivem).

V praxi se používá několik druhů asfaltobetonu, kterými jsou horká směs, chladná směs, litý asfaltový beton, přírodní asfaltová směs a restaplast.

Nejběžněji používaným druhem asfaltobetonu je horká směs používaná během teplotně teplejšího období roku. Asfalt je při výrobě horké směsi nahřát na 160 °C a poté je při 140 °C stlačován s plnivem štěrkodrtě a štěrku. Při výstavbě se horká směs používá za tepla, proto je nutno mít obalovnu na výrobu této směsi ve vzdálenosti, která nedovolí vychladnutí směsi během jejího transportu.

Chladná směs se používá především v zimním období. Používá se převážně na zpevnění menších ploch a to většinou pouze jako dočasné zpevnění. Výroba chladné směsi probíhá emulgováním asfaltu ve vodě a následným mísením s kamenivem. Nevýhodou je nákladnější výroba chladné směsi.

Restaplast je speciální druh tuhé asfaltové směsi, která se používá na vysoce zatížených komunikacích, například na kruhové objezdy, silniční úseky před světelnými křižovatkami apod.

Vrstva asfaltobetonu se při pokládce rozprostírá finišerem, nebo ve výjimečných případech ručně nebo grejdrem.


Další články

Newyorský Brooklynský most spojuje dvě části města.

Žlutě zbarvený lněný olej se řadí mezi tzv. zasychající oleje.

Cukrová řepa pro výrobu cukru, protože se jedná o náročnou zemědělskou plodinu, je nutno věnovat jí potřebnou péči.

Z různých materiálů vyrobená briketa má kompaktní a skladný tvar.

Pokračovatelkou Říma se na východě stala Byzantská říše s metropolí Konstantinopolí.

Starověký římský akvadukt Segovia čítá při délce 728 metrů celkem 167 oblouků.

Za studena lisovaný olivový olej by neměl chybět v žádné domácnosti.

Jihoamerická říše Inků vznikla v Andách.

Známý most Golden Gate Bridge se klene přes Zlatou bránu v Kalifornii.

Úzkorozchodná kolínská řepařská dráha slouží k přepravě cukrové řepy do cukrovaru.

Zemědělská plodina řepa cukrová (Beta vulgaris) se pěstuje pro výrobu cukru.

Mechanizovaná sklizeň cukrové řepy využívá moderní sklizňové stroje.

Asfaltobeton je materiál používaný při stavbě silničních vozovek. Jedná se o směs, která je složena z asfaltu a kameniva, kde jsou vyplněny všechny póry pojivem.

Články:

Za studena lisovaný panenský olivový olej tvoří již tradičně typickou a neodmyslitelnou součást středomořské kuchyně.

Ze starého a v současné době již opuštěného geocentrického modelu vesmíru vycházející nebeská sféra se přesto i v současnosti používá jako pomůcka.

Holandský astronom, matematik a fyzik Christiaan Huygens jako první vyslovil myšlenku, že světlo je tvořeno vlněním.

Vrstva asfaltobetonu se rozprostírá finišerem, nebo ve výjimečných případech ručně nebo grejdrem.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů