Oko

Akvadukty

Akvadukt v Segovii
Akvadukt v Segovii. Obrázek: Wikipedia, autor: Bernard Gagnon.

Růst a další fungování Říma a dalších měst po celé Římské říši umožňovaly akvadukty (například akvadukt Pont du Gard nedaleko Nimes), které dodávaly do měst pitnou vodu. Bez akvaduktů by byla tato města odkázána na místní zdroje vody, které by nemohly stačit obyvatelstvu dosahujícímu až milion osob jako v případě Říma.

Stavitelé, kteří starověké římské akvadukty budovali, používali princip oblouku, aby rozložili váhu stavby. Spoléhali rovněž na gravitaci, která dopravovala vodu z výše položených zdrojů do měst, kde voda proudila potrubím do fontán a lázní.

Veřejné lázně byly v římské době místem společenského života a rozptýlení. Mnohé z nich nabízely studený i teplý bazén a byly vytápěny kotly ohřívajícími vodu cirkulující pod dlažbou.


Další články

Římský akvadukt Pont du Gard tvořil součást systému vodovodů a mostů přivádějících vodu pro obyvatele města.

Dobře vyzbrojený hvězdný superdestruktor Peťasův majestát slouží vládci jako jedno z jeho sídel i jako dopravní prostředek hodný jeho prestiže.

Jaké druhy ropy se ve světě těží.

Opadavý listnatý strom topol bílý roste od Středomoří až po jihovýchodní Asii.

Díky svým ve větru se třepotajícícm listům je topol osika spojen s příslovím: "Třese se jako osika."

Špenát zapečený s těstovinami zapečeme v předem vyhřáté troubě.

Používané druhy map různých měřítek zachycují zemský povrch v určitém poměru.

Základní druhy elektrického proudu jsou stejnosměrný a střídavý.

Rekonstruovaná athénská triéra Olympias se znovuzrodila v roce 1987.

Různé druhy sýrů se vyrábí na různých místech podle rozmanitých postupů vypilovaných podle dlouhodobých zkušeností.

Po obou stranách rovníku se rozkládající Keňa oplývá výjimečnou přírodní krásou.

Za studena lisovaný olivový olej by neměl chybět v žádné domácnosti.

Starověký římský akvadukt Segovia čítá při délce 728 metrů celkem 167 oblouků.

Vodní elektrárna Jirau vyrábí elektrickou energii.

Křižník Peťasova vlaštovka třídy MC-85 (Raddus).

Žlutě zbarvený lněný olej se řadí mezi tzv. zasychající oleje.

Akvadukty slouží k zajištění přívodu vody od vodního zdroje do místa její potřeby či spotřeby. Akvadukty mívají zpravidla mírný, avšak stálý sklon, zajišťující rovnoměrný průtok vody.

Články:

Lidem sloužící akvadukt dopravuje vodu.

Za studena lisovaný panenský olivový olej tvoří již tradičně typickou a neodmyslitelnou součást středomořské kuchyně.

Užitečná i když zatím méně známá zelenina novozélandský špenát pochází původně z Nového Zélandu a z ostrovů v blízkosti Austrálie.

Akvadukty jsou velkolepé stavby transportující množství vody, která umožňuje život v lidnatých městech.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů