Oko

Akvadukt Pont du Gard

Akvadukt Pont du Gard
Akvadukt Pont du Gard, který nalezneme asi 25 km severovýchodně od francouzského města Nîmes, je 49 metrů vysoký a až 275 metrů dlouhý a byl postaven v době, kdy byla jižní Francie římskou provincií.

Vodovod přes řeku Gard postavili Římané jako užitkovou stavbu, aby mohli zásobovat čerstvou vodou město Nimes v jižní Francii. Akvadukt Pont du Gard dosahuje výšky 49 metrů, délky 275 metrů a byl součástí systému vodovodů a mostů, který se rozprostíral ve vzdálenosti 48 kilometrů mezi Nimes a pramenem Eure v blízkosti Uzes. Funkční technická stavba bez výzdoby a okrasných prvků je ukázkou technického řešení zavodňovacího systému, které je navíc také elegantního a působivého vzhledu.

Nápis poukazuje na to, že akvadukt Pont du Gard byl postaven za římského vojevůdce a prokonzula Agrippy, přítele a zetě císaře Augusta, a že pochází z roku 19 př. n. l. Názor na toto datování však není jednotný, někteří archeologové namítají, že stavba dosahující takovýchto technických kvalit by měla být datována do doby pozdější.

Město Nimes prožilo ve starověku rozvoj v souvislosti s kultem místního boha vodstva, kterému byly přisuzovány léčivé síly. Podle tohoto boha jménem Nemausus získalo město i své jméno. V římské době se Nimes rozkládalo na ploše 202 hektarů a žilo v něm 50 000 obyvatel. Podle výpočtů vyplynulo, že akvadukt byl schopen každého obyvatele zásobit 400 litry vody denně.

Pont du Gard je tvořen třemi řadami arkád, dolní řadu tvoří šest, prostřední jedenáct a horní pětatřicet. Kamenné bloky se při stavbě akvaduktu kladly na sebe bez úpravy a hrubé, stranou vyčnívající kusy kamenů byly používány pro upevnění dřevěných lešení. Úlomky kamenů působí trochu nemístně a vzbuzují dojem, že stavba ještě nebyla dokončena. Hráli však provděpodobně důležitou roli při údržbě viaduktu. Protože je v této oblasti voda velmi bohatá na minerály, časem docházelo patrně velké množství usazenin, které bylo nutno odstraňovat.

Akvadukt má spát 1:3000, celkový výškový rozdíl mezi pramenem a přívodem do města činí 17 metrů.

K překvapení statiků bylo zjištěno, že akvadukt nese pouze jedna ze šesti spodních arkád. Pont du Gard se přes řeku klene lehce zakřiven proti proudu řeky.


Další články

Encyklopedie Diderot zahrnuje sedmnáct svazků textů a k tomu jedenáct svazků ilustrací.
Sankt Peterburg tvoří obdivuhodný architektonický celek.
Rez muškátová se projevuje jako hnědé skvrny.
Pont Julien je most z římské doby.
Opeření dinosauři žili již před 124 až 147 miliony let.
Křepelčí vejce na tvrdo chutnají s přílohou.
Kláštery Meteora v Řecku jsou postaveny na vrcholcích skal.
Palladium země české nesl sluha svatého Václava Podiven.
Kamenné kruhy Stonehenge dosud nevydaly všechna svá tajemství.
Ludlow leží v poklidné krajině.
Z doby starověku pochází římský akvadukt ve městě Segovia, který je dodnes funkční.
Obří kamenné hlavy Olméků v San Lorenzu.

Akvadukt Pont du Gard nalezneme v Provenci severovýchodním směrem od města Nimes, ve vzdálenosti 16 kilometrů od Uzes a 3 kilometry od Remoulins. V blízkosti se nacházejí města Avignon a Arles.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů