Oko

Topol bílý

Topol bílý
Topol bílý (Populus alba) v osadě Pozorka u Kladrub v západních Čechách. Obrázek: Wikipedia, autor: Adam Hauner.

Topol bílý je opadavý strom z čeledi vrbovité.

Domovská oblast tohoto poměrně dobře mrazuvzdorného stromu sahá od Středomoří až do jihovýchodní Asie. V Německu prochází severní hranice rozšíření topolu bílého středním Porýním, ve východní Evropě v Rusku. Lesníci však tento strom vysazují i dále na severu, aby zpevňoval břehy, svahy a duny.

Topol bílý je jedním z převládajících druhů lužních lesů společně s keřovitými a stromovitými druhy vrb. Topol bílý roste podél řek a je pionýrským druhem na spáleništích a čerstvých pasekách.

Na suché půdě roste topol bílý spíše keřovitě, v lužních porostech narůstá v mohutný strom.

Na listech topolu bílého nejsou žádné žlázky. Dlanité listy na dlouhých výhonech mají 3 až 5 laloků. V obdobích extrémního sucha a úpalu se listy otáčí tmavým lícem do stínu a světlou plstnatou rubovou stranou se snaží odrážet nadbytek slunečního svitu a zmírnit odpařování vody.

Chlupy u semen topolů bílých jsou z celulózy podobně jako je tomu u bavlny. Chlupy semen topolů jsou však pouze 0,008 mm silné, tedy téměř 4krát tenčí. Z přírodních textilních vláken jsou nejjemnější a nejteplejší. Nedají se spřádat, jsou však vhodné pro výplň lehkých pokrývak. Potřebnou stabilitu vytváří pak směs topolového chmýří s bavlnou, hedvábím nebo vlnou.

Topol bílý nachází využití pří zpevňování břehů a k vytváření větrolamů, některé kultivary topolu bílého se využívají i v okrasném sadovnictví.

Dřevo topolu bílého se používá zejména při výrobě obalů (beden), překližek a v menší míře se využívá také při výrobě nábytku.


Další články

Historie využití ropy v předindustriálních dobách začíná již ve starověku.

Ropovod je soustava potrubí pro rozvod ropy na delší vzdálenosti.

Základní druhy elektrického proudu jsou stejnosměrný a střídavý.

Jaké druhy ropy se ve světě těží.

Za studena lisovaný olivový olej by neměl chybět v žádné domácnosti.

Žlutě zbarvený lněný olej se řadí mezi tzv. zasychající oleje.

Díky svým ve větru se třepotajícícm listům je topol osika spojen s příslovím: "Třese se jako osika."

Různé druhy sýrů se vyrábí na různých místech podle rozmanitých postupů vypilovaných podle dlouhodobých zkušeností.

Historická těžní věž v Oil Creek v Pensylvánii ukazuje dobové způsoby těžby ropy.

Používané druhy map různých měřítek zachycují zemský povrch v určitém poměru.

Vědci předpokládají vznik ropy podle dvou základních teorií, kterými jsou organická a anorganická.

Poloparazitické jmelí bílé roste v korunách stromů.

V plném proudu je těžba ropy na Aljašce, která ve svém podzení ukrývá velké množství ropy.

Topol bílý (Populus alba) je na území České republiky dosti rozšířený, především v údolích velkých řek.

Články:

Ryba amur bílý je vybavena širokou tlamou přizpůsobenou pro příjem rostlinné potravy.

Těžký kolový traktor Kirovec K-700 se vyráběl v Kirovském závodu v Leningradě a využití nalezl v zemědělství i dalších oblastech.

Za studena lisovaný panenský olivový olej je typickou a neodmyslitelnou součástí středomořské kuchyně.

Topol bílý patří mezi vysoké stromy s nepravidelnou korunou. Existují však také kultivary s válcovitou či převislou korunou, které se využívají v zahradnictví.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů