Oko

Hvězdný superdestruktor Peťasův majestát

Hvězdný superdestruktor Peťasův majestát je v současné době již silně modifikovaná loď třídy Eclipse II, jež prošla řadou modifikací, modernizací a úprav. Jako jedno ze svých sídel a zároveň prestižní dopravní prostředek si jej vybral vládce lord a císař Peťas (titul lord se váže k mým schopnostem uživatele Síly, císař je můj vladařský titul).

Jakožto jeden z hvězdných destruktorů třídy Eclipse II představuje hvězdný superdestruktor Peťasův majestát kompromis mezi ničivou silou bitevní stanice typu Hvězda smrti a mobilitou hvězdného superdestruktoru, poháněného osmi podsvětelnými motory a hyperpohonem. Co mne vedlo k výběru právě Peťasova majestátu do role mojí vlajkové lodi? Je to mohutná loď, jejíž velikost a masivnost konstrukce skýtá potenciál pro dozbrojování, přezbrojování, úpravy, modernizace a montáž nových zbraní a rozličných přístrojů a vychytávek. A je jich potřeba, protože, ruku na srdce, v základní konfiguraci lodě třídy Eclipse ani zdaleka nevyužívají potenciál, který jejich konstrukce skýtá. Proto první cesta Peťasova majestátu vedla do doku, kde jsem ho z prostředku na nahánění děsu po galaxii nechal přestavět na ultimátní bitevní loď, jádro mojí vesmírné flotily.

Na délku měří hvězdný superdestruktor Peťasův majestát 17,5 kilometru a vyznačuje se masivní konstrukcí. Vybaven je hyperpohonem druhé nejvyšší třídy, jeho podsvětelné motory jsou schopné maximálního zrychlení až 940 g. Hlavní zbraň, kterou je hvězdný superdestruktor Peťasův majestát vyzbrojen, představuje axiální superlaser podobného typu, jako superlaser na Hvězdě smrti, vzhledem k pokroku v zaostřování a konstrukci generátorů je však axiální superlaser použitý na hvězdném superdestruktoru Peťasův majestát schopen regulace síly výstřelu a je schopen střílet mnohem vyšší kadencí s menšími prodlevami mezi jednotlivými výstřely, tato zbraň je schopná rozbít nejmocnější planetární štíty a okamžitě spálit celé kontinenty, jejím hlavním účelem je však jediným výstřelem ničit nejsilnější lodě nepřátelských flotil. Dále je hvězdný superdestruktor Peťasův majestát vyzbrojen 250 čtyřkanonovými věžemi těžkých laserových děl (250x4 těžkých laserových děl), 2500 turbolaserovými bateriemi, 100 iontovými kanony, 125 odpalovači raket a dalšími zbraněmi. Dále je vybaven 100 emitory tažných paprsků a 10 projektory umělých gravitačních studní.

Minimální posádku hvězdného superdestruktoru Peťasův majestát tvoří 88 500 členů, při plném obsazení čítá posádka 708 470 členů - chissů, různých typů imperiálních terminátorů, klonových vojáků, lidí, togrutů (díky jejich technické dovednosti a manuální zručnosti především na pozicích technického personálu), twi'leků i příslušníků dalších druhů. Vycvik posádky vychází z chisských standardů. Dále je na palubě rozmístěno 18 divizí imperiálních terminátorů T-1001(is) zajišťujících zde v roli palubní ochranky bezpečnost a pluk imperiálních terminátorů T-X(is). Pro případné akce mimo palubu hvězdného superdestruktoru Peťasův Majestát je určena jedna výsadková divize imperiálních terminátorů Rev-9(is).

K posádce hvězdného superdestruktoru Peťasův majestát patří také několik chisských navigátorek, které zajišťují navigaci Peťasova majestátu a doprovodných lodí při letech mimo známé hyperprostorové trasy.

V hangárech hvězdného superdestruktoru Peťasův majestát je k nasazení při jeho obraně, hlídkování, útoku a dalším akcím připraveno 600 stíhaček TIE Defender, 96 TIE DefendBomberů, dále výsadkové lodě, raketoplány, několik maskovaných TIE Phantom a další.

K trupu hvězdného superdesktruktoru Peťasův majestát je pomocí dokovacích svorek umožňujících rychlé odpoutání a po provedení požadované akce opětnému upevnění připojeno 100 korvet třídy Raider s vycvičenými posádkami v roli parazitních letounů. Připojení umožňuje propojení korvet se systémy hvězdného superdestruktoru včetně systémů řízení palby, což umožňuje využití jejich výzbroje k zesílení palebné síly hvězdného superdestruktoru. Způsob a místa ukotvení umožňují použití výzbroje korvet a starty a přistání jejich palubních stíhaček TIE Defender, což zvyšuje rychlost vypuštění stíhací ochrany.

Hvězdný superdestruktor Peťasův majestát je vybaven experimentálními deflektorními štíty vzniklými jako výsledek výzkumu inspirovaného experimentálními deflektorními štíty křižníku Peťasova vlaštovka třídy Raddus (štíty hvězdného superdestruktoru Peťasův majestát jsou mnohem silnější než štíty křižníku Peťasova vlaštovka, jednak došlo během vývoje k jejich zdokonalení, jednak jsou použity k ochraně větší lodi s většími zdroji energie, podle předpokladů vypočtených při jejich vývoji - zatím však v praxi nebylo vyzkoušeno - jsou štíty hvězdného superdestruktoru Peťasův majestát schopny vydržet zásah z axiálního superlaseru Hvězdy smrti) a pokročilým maskováním pro ztížení jeho detekce a objevení. Je vybaven chisským maskováním, díky čemuž má možnost použít několik stupňů maskování. Nejvyššími stupni jsou plný temný režim a tvrdé vypnutí, při kterém loď vypne veškeré nezbytně nepotřebné přístroje a zjistitelné zdroje vyzařování emisí a signálů. Jednou z předností chisského maskování válečných lodí je schopnost rychlého znovuaktivování lodi, posádka hvězdného superdestruktoru Peťasův majestát je vycvičena v chisských standardech (ostatně, většina loď obsluhující posádky jsou chissové) a dokáže plně využít chisské technologie a přejít z plného temného režimu do plné aktivace během patnácti sekund. Ostatně i bez aktivního maskování je hvězdný superdestruktor Peťasův majestát díky svému zbarvení velmi špatně vidět.

Hvězdný superdestruktor Peťasův majestát je při odletu na akci vybaven zásobami až na 10 let.


Další články

Dok na opravy a údržbu hvězdného superdestruktoru Peťasův majestát třídy Eclipse II.

Římský akvadukt Pont du Gard tvořil součást systému vodovodů a mostů přivádějících vodu pro obyvatele města.

Terminátorka Nikola T-X.

Palivo pro hvězdný superdestruktor Peťasův majestát třídy Eclipse II poskytuje energii jeho provoz.

Zásoby a munice pro hvězdný superdestruktor Peťasův majestát třídy Eclipse II.

Žlutě zbarvený lněný olej se řadí mezi tzv. zasychající oleje.

Starověký římský akvadukt Segovia čítá při délce 728 metrů celkem 167 oblouků.

Jaké druhy ropy se ve světě těží.

Opadavý listnatý strom topol bílý roste od Středomoří až po jihovýchodní Asii.

Rekonstruovaná athénská triéra Olympias se znovuzrodila v roce 1987.

Náhradní díly pro hvězdný superdestruktor Peťasův majestát pro jeho údržbu a opravy.

Používané druhy map různých měřítek zachycují zemský povrch v určitém poměru.

Špenát zapečený s těstovinami zapečeme v předem vyhřáté troubě.

Základní druhy elektrického proudu jsou stejnosměrný a střídavý.

Různé druhy sýrů se vyrábí na různých místech podle rozmanitých postupů vypilovaných podle dlouhodobých zkušeností.

Za studena lisovaný olivový olej by neměl chybět v žádné domácnosti.

Peťasovo jezírko s přírodním koupalištěm, letním zámečkem a zázemím.

Imperiální terminátor T-X9001(is) využívá ženský endoskelet doplněný poly-mimetickou slitinou a je díky pokročilému programování mnohem chytřejší než předchozí modely. Díky svému programování je terminátor T-X9001(is) vědomá a samostatná bytost, rozhodl se přidat k impériu.

Imperiální Aliena a její hnízdo.

Vodní elektrárna Jirau vyrábí elektrickou energii.

Hvězdný superdestruktor Peťasův majestát je jednou z lodí třídy Eclipse II.

Články:

Lidem sloužící akvadukt dopravuje vodu.

Experimentální stroje TIE Experimental M5 jsou vybaveny posilovacím motorem.

Za studena lisovaný panenský olivový olej tvoří již tradičně typickou a neodmyslitelnou součást středomořské kuchyně.

Hvězdný superdestruktor Peťasův majestát je jednou z lodí třídy Eclipse II.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů