Oko

Pevnolátkové lasery

Rubínový laser
Mezi pevnolátkové lasery patří rubínový laser. Obrázek: Wikipedia, autor: US gov.

Pevnolátkové lasery využívají jako aktivní prostředí obvykle krystalické nebo amorfní izolanty, obvykle s příměsí vhodných iontů. Dochází u nich převážně k optické excitaci.

Takovéto přístroje dokážou pracovat v několika různých režimech a v různých podmínkách.

Pevnolátkové lasery jsou obvykle stabilní a v ideálních případech mají malé nároky na údržbu.

Záření, které vydávají, má vlnové délky v oboru infračerveného a viditelného světla.

Nejznámějším zástupcem pevnolátkových laserů je rubínový laser. U něj je aktivním prostředím krystal syntetického rubínu, a právě u něj se podařil získat první laserový paprsek červeného světla.


Další články

Starověký římský akvadukt Segovia čítá při délce 728 metrů celkem 167 oblouků.

Cukrová řepa pro výrobu cukru, protože se jedná o náročnou zemědělskou plodinu, je nutno věnovat jí potřebnou péči.

Mechanizovaná sklizeň cukrové řepy využívá moderní sklizňové stroje.

Pokračovatelkou Říma se na východě stala Byzantská říše s metropolí Konstantinopolí.

Úzkorozchodná kolínská řepařská dráha slouží k přepravě cukrové řepy do cukrovaru.

Newyorský Brooklynský most spojuje dvě části města.

Jihoamerická říše Inků vznikla v Andách.

Známý most Golden Gate Bridge se klene přes Zlatou bránu v Kalifornii.

Žlutě zbarvený lněný olej se řadí mezi tzv. zasychající oleje.

Zemědělská plodina řepa cukrová (Beta vulgaris) se pěstuje pro výrobu cukru.

Ovoce angrešt je hotovou zásobnicí tělu prospěšných látek.

Za studena lisovaný olivový olej by neměl chybět v žádné domácnosti.

Nejpoužívanějším typem pevnolátkového laseru je neodymový YAG laser.

Články:

Keř angrešt roste po téměř celém území Evropy.

Moderní průmyslová těžba ropy z ropných ložisek.

Za studena lisovaný panenský olivový olej tvoří již tradičně typickou a neodmyslitelnou součást středomořské kuchyně.

Pevnolátkové lasery bývají obvykle stabilní a v ideálních případech mají malé nároky na údržbu.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů