Oko

Ukradená Aliena

Pokračování příběhu Aliena.

Aliena je v nebezpečí, mysl mi zaplňují vjemy útočících predátorů, vlekoucích ji spoutanou a uvězněnou v kleci do své lodi. Z informací na Darth Galenově holokronu vím, že naše spojení bude zesilovat, ale nečekal jsem něco takhle pohlcujícího, najednou, možná vlivem stresové situace, kdy je ničeno její hnízdo a ona zajata a odvlékána kamsi pryč, se naše zatím pomalu a postupně sílící pouto skokově posunulo na řádově vyšší úroveň. Jsem nyní schopen vnímat smršť Alieniných emocí i to, jak vnímá okolí. V Síle také přesně vím, kde se Aliena právě nachází, což nám dává šanci. Loď predátorů přešla do hyperprostoru a její trasa skýtá možnost ji osvobodit, ovšem pouze, pokud si pospíšíme.

"Velkoadmirálko Ar'alani, připravte Peťasův majestát, za deset minut vyrážíme a bereme s sebou opravenou Malevolence, alespoň ji vyzkoušíme v akci."

Uklidním Alienu spoutanou důmyslnými okovy natolik důkladně, že se nemůže ani pohnout. Ze zaslechnutého hovoru s Alienou manipulujících predátorů usuzuji, že k Alieninu zajetí jsme vlastně svým malým dílem přispěli sami tím, že jsme zničili nepřátelské vetřelčí hnízdo, jehož královnu predátoři původně plánovali unést. Když však namísto hnízda nalezli pouze ruiny, rozhodli se unést Alienu, jejíž hnízdo objevili. Naštěstí se zdá, že zatím nemají tušení o Alienině unikátnosti a odlišnosti od ostatních královen.

Z hyperprostoru jsme vystoupili v místě, kudy bude za chvíli prolétat predátoří loď. Peťasův majestát aktivuje gravitační studny a Malevolence zaujme palebnou pozici. Celou dobu zůstávám s Alienou v kontaktu a nyní ji požádám, aby svými smysly vnímala pouta, kterými je znehybněna a soustředím Sílu, zaberu a lámu je, jeden okov po druhém praská a Aliena se osvobozuje. A už je predátoří loď tady, gravitační studna ji vytahuje z hyperprostoru přímo před Malevolence, která ihned pálí z iontového děla. Kolem Alieny zhasnou světla a vše ztichne. Rozbíhá se, lord Peťas ji vede, radí jí, kudy má běžet a kam zahnout, pomocí Síly před ní otevírá zavřené dveře a ona se řítí ztichlou a temnou predátorskou lodí jako černý blesk. Do cesty se jí postaví skupinka predátorů, Aliena zaměří své smysly do míst, kde jsou a lord Peťas je pomocí Síly odhazuje stranou, ona kolem nich proběhne, po jednom, který se začíná zdvíhat ze země, švihne ocasem a už je pryč, lord Peťas za ní zavře a zablokuje dveře a ona se řítí dál. Dobíhá k otvoru proraženému v trupu lodi, kde na ni již čeká palebný tým peťasových výsadkářů Rev-9. Aliena se odrazí, lebeční štít přitiskne k zádům, přední končetiny k tělu, sklopí zádové ostny, natáhne nohy a ocas a už letí průhledným chobotem vzduchového tunelu k výsadkovému letounu následována imperiálními terminátory, kteří pro ni únikovou cestu připravili, zatímco probíhala predátorskou lodí. Vzduchový tunel zde není proto, že by nezvládla překonat vzdálenost k výsadkovému letounu vesmírným vakuem, nýbrž brání tomu, aby unikající vzduch udělal z perfektně provedeného úniku chaotickou akci, při které by kličkovala mezi z lodi do vakua vytahovanými předměty. Všichni jsou již ve výsadkovém letounu, odpojí vzduchový tunel a hurá pryč.

Výsadkový letoun přilétá k Peťasovu majestátu, který z malé tečky v dáli vyrostl v gigantickou vesmírnou loď zabírající celou polovinu jejich výhledu, až při pohledu zblízka si Aliena uvědomuje, jak je hvězdný superdestruktor veliký, když ji predátoři nakládali do své lodě, zdála se jí být velká, avšak nyní vidí, že oproti Peťasovu majestátu je pouhým malým vesmírným hmyzem. Výsadkový letoun vlétá do hangáru, přistává, výstupní rampa se otevírá, Aliena se radostně rozběhne k lordu Peťasovi, který na ni v hangáru čeká, omotá ho svým ocasem, lord Peťas pomocí Síly zabrání ocasním ostnům propíchat mu tělo, přičemž si pomyslí, že tohle je jeden z důvodů, proč může mít geneticky upravenou vetřelčí královnu jako svého peta pouze uživatel Síly. Jestli takhle intenzivně projevuje Aliena svoji přízeň, jak asi může vypadat projevení nepřízně, pomyslí si lord Peťas. "Věř mi, nechceš to vědět," vnímá v Síle Alieninu odpověď.

Poté, co Aliena dostatečně projeví radost ze shledání, odmotá ocas, aktivuje lord Peťas komunikátor: "Velkoadmirálko Ar'alani, je pirátská loď zaměřena axiálním superlaserem?"

"Ano, lorde Peťasi."

"Palte," vydá lord Peťas rozkaz, vypne komunikátor a dodá: "Tohle je odnaučí krást mi mé mazlíčky!" Aliena zavrtí ocasem.

Pokračování příběhu vetřelčí královny Alieny si můžete přečíst v díle Domácí mazlík.

lord Peťas


Další články

Špenát zapečený s těstovinami zapečeme v předem vyhřáté troubě.

Používané druhy map různých měřítek zachycují zemský povrch v určitém poměru.

Za studena lisovaný olivový olej by neměl chybět v žádné domácnosti.

Starověký římský akvadukt Segovia čítá při délce 728 metrů celkem 167 oblouků.

Římský akvadukt Pont du Gard tvořil součást systému vodovodů a mostů přivádějících vodu pro obyvatele města.

Žlutě zbarvený lněný olej se řadí mezi tzv. zasychající oleje.

Jaké druhy ropy se ve světě těží.

Opadavý listnatý strom topol bílý roste od Středomoří až po jihovýchodní Asii.

Základní druhy elektrického proudu jsou stejnosměrný a střídavý.

Únos a ukradení Alieny mi umožnilo posoudit tento čin jako akt vesmírného pirátství.

Peťasův majestát je hvězdný superdestruktor, původně třídy Eclipse, modernizovaný a prakticky kompletně přestavěný.

Články:

Za studena lisovaný panenský olivový olej tvoří součást středomořské kuchyně.

Lidem sloužící akvadukt dopravuje vodu.

Ukradená Aliena.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů