Oko

Domácí mazlík

Po neúspěšném pokusu o její únos, který osobně překazil, (viz příběh Císař Peťas si přichází pro Alienu) nechal císař Peťas přemístit Alienu do blízkosti svého sídla, kde si v bezpečí dostřelu Peťasova majestátu založila své hnízdo. Blízkost Peťasova sídla umožnila Alieně pohybovat se v centru vlády impéria a jak se stále více seznamuje s metodami vládnutí, detailněji proniká do jejich pod povrchem ukrytých niancí a orientuje se v porozumění principů jemného přediva mezidruhových vztahů, dochází jí, že cesta k získání vlivu a životního prostoru v galaxii nemusí nutně znamenat jen požrat vše, co stojí v cestě, ale existují i jiné, jemnější a sofistikovanější cesty, pro které má její druh také předpoklady.

Aliena
Aliena je domácí mazlík císaře Peťase.

"Jsem patrně jediný, kdo má jako domácího mazlíka vetřelce," přemýšlí nahlas císař Peťas. Ne, že by se o totéž mnozí nepokoušeli, avšak veškeré snahy obvykle, alespoň pokud je známo, ztroskotaly na divoké povaze a nezkrotnosti těchto pozoruhodných tvorů. "Nikdy nepodceňuj Sílu," pousměje se lord Peťas, zavře dokument o neúspěšném pokusu generála Spearse pokoušejícího se přinutit vetřelčí královnu ke spolupráci pohrůžkou spálení jejích vajec, další z řady dokladů o neúspěších snah jeho konkurentů. Jediné, co ho na tomto dokumentu skutečně zaujalo, je zmínka o pokusech vybavit vetřelce střelnými zbraněmi. Podle toho, co píše, se sice ukázali být spíše podprůměrnými střelci, přesto by to stálo za vyzkoušení. Potenciál zasáhnout nepřítele na vzdálenost, ve které se již nachází mimo dosah švihnutí ocasem, stojí za zvážení a nepřílišná dovednost v přesnosti střelby by se dala vykompenzovat počtem střel za použití automatických zbraní. Vetřelci jsou dostatečně silní, aby unesli objemný zásobník.

Do zad ho hlavou postrčí pozornosti se dožadující Aliena, momentálně si užívající přestávku mezi dvěma obdobími kladení vajec. Vejce neklade bez přestání a v přestávkách se obvykle zdržuje v blízkosti císaře Peťase.

Císař Peťas ji hladí po chitinovém pancíři, poté přitiskne hlavu k její a vnímá její charakteristickou, jakoby kořeněnou vůni. Že by tahle vůně nějak souvisela s mateří kašičkou, ze které si Aliena vytvořila zdroj příjmů pro své hnízdo, když z přebytků mateří kašičky začala vyrábět povzbuzující prostředek získavší si oblibu pod názvem oheň, napadne císaře Peťase.

V Síle vnímá císař Peťas již téměř zralá vejce v Alienině těle, brzy začne opět její období kladení. Aliena neodolá příležitosti pochlubit se a do mysli mu pošle obrázky jejího královnina sálu zaplněného při minulém období kladení snůškou kožovitých vajec.

lord Peťas


Další články

Letní pohoda u Peťasova jezírka v kruhu přátel.

Pes domácí má celou řadu vlastností získaných soužitím s lidmi.

Alienina dcera Rrrssissa na Novém Volgogradu.

Opatovický kanál patří mezi významné památky našeho vodního stavitelství.

S Alienou na výletě do města a objednání jídla pro Alienu.

Terminátor: Příběh Cameron začíná jejím znovuvyrobením.

Římský akvadukt Pont du Gard tvořil součást systému vodovodů a mostů přivádějících vodu pro obyvatele města.

Používané druhy map zachycují různými způsoby zemský povrch.

Základní druhy elektrického proudu jsou stejnosměrný a střídavý.

Grilovaný domácí hovězí burger si Aliena někdy také dá, přednost však dává něčemu čerstvějšímu.

Jaké druhy ropy se ve světě těží.

Za studena lisovaný olivový olej by neměl chybět v žádné domácnosti.

Aliena je domácí mazlík císaře Peťase.

Aliena s její potomci jsou výsledkem výzkumů Darth Galenose, který vetřelce modifikoval pomocí Síly a genetických manipulací. Když jsem nalezl Darth Galenův holokron a podařilo se mi ho otevřít, získal jsem veškeré potřebné informace a údaje o poloze Darth Galenovy laboratoře s uskladněnými vejci upravených vetřelčích královen, inkubátory a vším potřebným pro jejich vylíhnutí. Z jednoho objeveného vejce se mi po rozmrazení a umístění do inkubátoru vylíhla Aliena.

Články:

Výcvik Alieniných potomků.

Domácí mazlík Aliena.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů