Oko

Hrabaví ptáci

Bažant obecný
Mezi hrabavé ptáky patří bažant obecný.

Pokud chceme charakterizovat řád hrabavých (Galliformes), nemůžeme snad najít lepší příklad, než domácí srůbež. Každému je znám tento užitečný a odpradávna domestikovaný hrabavý pták. Na něm si můžeme ukázat všechny charakteristické znaky stavby těla i chování hrabavých ptáků.

Na první pohled vidíme, že všichni hrabaví se vyznačují krátkým silným zobákem a silnýma nohama přizpůsobenýma k hrabání. Všimli jste si již někdy, jak slepice hledá potravu? Nohama rozhrábne půdu a zobákem z ní vybírá sousta. Podobným způsobem vyhledávají potravu i všichni ostatní příslušníci řádu. Druhým výrazným znakem je pohlavní dvojtvárnost. Všichni víme, že se peří slepice nedá vůbec srovnávat s nádherným a honosným peřím kohouta. Stejně je tomu těměř u všech hrabavých ptáků. I všechny další znaky se objevují u všech zástupců řádu.

Hrabaví jsou životem vázáni na zem. Na zemi hledají potravu, na zemi i hnízdí. Řada druhů hrabavých se však ke spánku uchyluje do větví stromů, kde se ptáci cítí bezpečněji. Ostatně i naše domácí slepice hřadují v noci na bidle.

Hrabaví neradi létají. Pokud mají možnost, dávají přednost útěku po zemi a když už letí, je jejich let prudký a poněkud neobratný. Létací svaly jsou sice mohutně vyvinuty, ale jsou tvořeny bílou svalovinou, která se snadno unaví. Člověk ji však naopak oceňuje, protože právě na svalovině si nejvíc pochutnává.

Téměř všichni hrabaví jsou významnými lovnými ptáky. Vzpomeňme namátkou našeho bažanta, tetřívka, koroptev, divokého krocana apod.

Páv korunkatý pochází z džunglí jižní Indie a Srí Lanky.

Křepel virginský je nejpopulárnější lovnou zvěří jižní a východní části USA.

Krocan divoký je nejtěžší z hrabavých ptáků.

Koroptev polní se výborně přizpůsobila životu v kulturní stepi pokryté obilnými poli.


Další články

Ořechový olej se získává lisováním.
Rozhledna Klínovec pochází z roku 1884.
Minojská kultura a civilizace.
Kamenný les Pobiti Kamani najdeme západně od bulharského města Varny.
Draví ptáci jsou člověkem odedávna obdivováni.
Hruškovec přelahodný jehož plodem je avokádo.
Šavlozubý lev Smilodon představoval dominantního predátora čtvrtohorních ekosystémů.
Cookovy ostrovy jsou ráj květin.
Obří ptáci žili v Jižní Americe.
Avokádo je ovoce hruškovitého tvaru.
Město Sankt Peterburg bylo založeno na vrcholu moci dynastie Romanovců a někdy bývá nazýváno Benátky severu.
Chichen Itzá bylo až do 10. století důležitým centrem Mayů.
Zatmění Slunce a Měsíce patří k nejpřitažlivějším kosmickým jevům.
Krab pavoučí žije ve větších hloubkách.

Hrabaví ptáci jsou řád převážně nepříliš dobrých letců, kteří tráví většinu času na zemi hledáním potravy a většinou zde i hnízdí.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů