Oko

Minojská civilizace a její kultura

Fresky delfínů
Fresky delfínů na zdi paláce Knossos dokládají úrovní svého provedení vyspělost kultury minojské civilizace.

Minojská civilizace, která své jméno dostala po legendárním králi Minoovi, vznikla na ostrově Kréta před asi 4500 lety.

Podle legendy vybudoval král Minos bludiště nazvané labyrint, ve kterém držel Minotaura, bytost s tělem člověka a hlavou býka. Svého vrcholu dosáhla minojská civilizace v období mezi lety 2200 až 1450 př. n. l. Její prosperita se opírala především o mořeplavecké a obchodní schopnosti obyvetel ostrova Kréty. Kréťané byli zkušenými staviteli lodí. Plavili se na nich po Egejském moři a do Egypta a na tato místa dováželi svoji keramiku a další řemeslné výrobky.

Na Krétě bylo v období minojské civilizace postaveno několik velkých měst spojených dlážděnými cestami. Každé z měst bylo městským státem. V centru města byl vždy postaven palác s tekoucí vodou, okny, kamennými sedadly a výzdobou. Minojští řemeslníci si získali proslulost jako hrnčíři a stavitelé. Vyráběli také umělecky propracované stříbrné a zlaté šperky. Nejhonosnější palác se nacházel v hlavním městě Knossos, který měl přepychové královské komnaty, místnosti pro náboženské obřady, školu a dílny. Vnitřní zdi paláce byly omítnuté a vyzdobené velkými, mistrně namalovanými výjevy.

Vyspělá minojská kultura náhle a záhadně zanikla kolem roku 1450 př. n. l. Velkou katastrofou byl výbuch sopky na nedalekém ostrově Théra, který postihl většinu území ostrova Kréty. Konec pak nastal, když Knossos přepadli Mykéňané, kteří minojskou kulturu velmi obdivovali a přenesli ji do pevninského Řecka. Na Krétě byly položeny zákady pozdější klasické řecké kultury.

Ostrov Kréta těžil ze své výhodné geografické polohy, díky které mohla minojská civilizace udržovat obchodní a kulturní styky s jinými oblastmi, které zároveň ovlivňovala svojí kulturou. To však nakonec způsobilo zánik minojské kultury, protože Mykéňany lákalo jejich bohatství a nakonec po přírodní katastrofě oslabenou Krétu přepadli.


Další články

Souhvězdí Ryb tvoří několik hvězd přímo pod čtvercem Pegasa.
Dům Granovských Praha je zajímavý patrovou lodžií s arkádovými oblouky.
Ostrov Uznojem omývají vody Baltu.
Měchýřovka Edwardsova je tvořena volně plovoucí kolonií polypovců.
Štorchův dům Praha.
Jak funguje pasivní dům, který dokáže dosáhnout nižší spotřebu energií.
Velikost atomu vynikne v porovnání s golfovým míčkem.
Práce s energií je podstata cvičení Qi Gong, aby si člověk mohl naplno užívat krásy světa.
Cinabarit se používá na získávání rtuťi.
Singapurský ostrov Sentosa slouží obyvatelům města k zábavě a rekreaci.
Kuklík městský roste v křovinách, světlých lesích a na lesních okrajích.
Petrklíč je léčivá bylina jarního času.

Minojská civilizace a její kultura prosperovala v době bronzové, která na Krétě existovala v období přibližně mezi lety 2700 až 1450 př. n. l. Minojská společnost byla centrálně řízena vládci z nákladných palácu obklopených městy (např. Knóssos, Faistos, Malia, Hagia Triada).

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů