Oko

Svitky od Mrtvého moře

Svitky od Mrtvého moře
Část svitku s textem Izajáše.

V roce 1947 nalezli dva beduínští chlapci v jedné jeskyni u Chirbet Kumránu, severozápadně od Mrtvého moře, několik kameninových nádob. Byly v nich uloženy kožené svitky popsané texty v hebrejštině a aramejštině, dvou nejstarších židovských jazycích.

Archeologové poté jeskyně znovu prozkoumali a nalezli další svitky. Celkem to bylo 500 dokumentů patřících patrně do knihovny židovské náboženské obce takzvaných Essenských, kteří tuto oblast obývali před více než 2000 lety. Svitky obsahují opisy všech starozákonních biblických knih s výjimkou Knihy Ester.

Svitky však obsahují také komentáře, žalmy a informace o židovské obci, které patřily. Jsou o více než 1000 let starší než všechny dosud známé opisy Starého zákona a představují velmi cenné příklady starého hebrejského a aramejského písemnictví. Essenští tyto svitky drželi pravděpodobně v tajnosti, aby se neztratily. Jejich sídlo bylo v letech 66-70 n. l. Římany dobyto a zničeno.

Text na svitcích od Mrtvého moře je psán rukou na dlouhých pergamenových pruzích. Židovští písaři pořídili i jiné opisy Starého zákona, v podnebí Izraele však svitky dlouho nevydržely, takže nejstarších opisů či původních dokumentů se dochovalo jen velmi málo.


Další články

Finská sauna se můžete zopakovat maximálně třikrát po sobě.
Sankt Peterburg tvoří obdivuhodný architektonický celek.
Infrasauna využívá infračervené záření.
Smích léčí.
Parní lázeň představuje místo očisty a relaxace.
Perlorodka říční je kriticky ohrožená.
Slavníkovské hradiště Libice je národní kulturní památkou.
Zámek Dymokury je přístupný.
Caldarium má kořeny v římské době.
Victor Hugo byl básník, dramatik a romanopisec.
Vodopád Gullfoss patří k "hvězdám" turismu.
Mrtvé moře leží na izraelsko-jordánské hranici.

Svitky od Mrtvého moře jsou nálezy starověkých svitků obsahujících biblické a další náboženské texty.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů