Oko

Slavníkovské hradiště Libice

Slavníkovské hradiště Libice
Základy Slavníkovského kostela na hradišti v Libici.

Slavníkovské hradiště Libice bylo koncem desátého století po Praze druhým nejvýznamnějším českým městem. Od výšinných hradišť se však velmi lišilo. Leželo v rovinaté krajině při soutoku řek Labe a Cidliny na dvou mírně vyvýšených terasách o výměře kolem 20 ha. Chráněno bylo okolními bažinami a vodou.

Ve druhé polovině 10. století zde vyrostl dřevěný knížecí palác a v jeho blízkosti zděný kostel Panny Marie s příčnou lodí a apsidou. Posíleno bylo opevnění, které chránilo i předhradí na území dnešní obce. Hradiště je dnes archeologickou expozicí v přírodě a národní kulturní památkou.


Další články

Salvador Dalí proslul neobvyklostí, která se projevovala od raného mládí.
Sankt Peterburg tvoří obdivuhodný architektonický celek.
Kanic hnědý obývá hloubky 5 až 200 metrů.
Palladium země české nesl sluha svatého Václava Podiven.
Sinaj dýchá dávnými věky.
Pitulník žlutý je hluchavka.
Podzimní alergie působí podobné potíže jako ty jarní.
Mravenečník velký je největší druh mravenečníka.
Intuice umí mnohdy vnuknout myšlenky a objevy.
Ostrov Rujana na Baltu se pyšní lázeňskou tradicí.
Laviny vzbuzují respekt.
Perlorodka říční je kriticky ohrožená.

Slavníkovské hradiště Libice roku 995 zcela vyplenil konkurenční rod Přemyslovců. Zachovaly se zde zbytky základů staveb a okolím vede naučná stezka.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů