Oko

Palladium země české

Palladium země české
Palladium země české je obraz, kterému čeští katolíci tradičně připisují ochrannou moc nad českými zeměmi.

Ve Staré Boleslavi můžeme navštívit raně barokní poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený na počátku 17. století podle návrhu G. M. Filippiho. V roce 1674 nechali jezuité podél poutní cesty vedoucí z Prahy do Staré Boleslavi postavit 44 kapliček. V blízkosti mariánského kostela se nachází kaple blahoslaveného Podivena, postavená podle návrhu K. I. Dientzenhofera roku 1738 na místě, kde měl být dostižen a zabit Podiven, sluha svatého Václava. Mimořádné úctě poutníků se těší Palladium země české, obraz, kterému čeští katolíci tradičně připisují zvláštní ochrannou moc nad českými zeměmi. Jde o kovový reliéf madony s dítětem o rozměrech 19 x 13,5 cm. Podle legendy byl odlit svatým Metodějem z materiálu roztavených pohanských model. Obraz prý svatá Ludmila odkázala svému vnukovi svatému Václavu. Po jeho zavraždění prchající sluha Podiven obraz zahrabal do země. Až po několika staletích jej na místě pozdějšího poutního chrámu vyoral rolník a předal do opatrování kanovníkům staroboleslavské kapituly, kteří jej opatrují do dnešních dní. Dnešní Palladium země české je však kopie z doby po skončení husitských válek, kdy bylo vytvořeno podle zničeného originálu.


Další články

Encyklopedie Diderot zahrnuje sedmnáct svazků textů a k tomu jedenáct svazků ilustrací.
Rez muškátová se projevuje jako hnědé skvrny.
Vánoční pečení ochutí sváteční okamžiky.
Opeření dinosauři žili již před 124 až 147 miliony let.
Kláštery Meteora v Řecku jsou postaveny na vrcholcích skal.
Mokřady v Evropě slouží jako pomyslné jedviny naší planety.
Křepelčí vejce na tvrdo chutnají s přílohou.
Kamenné kruhy Stonehenge dosud nevydaly všechna svá tajemství.
Sankt Peterburg tvoří obdivuhodný architektonický celek.
Ludlow leží v poklidné krajině.
Jméno Homo habilis dal tomuto druhu britský archeolog Louis Leakey.
Obří kamenné hlavy Olméků v San Lorenzu.

Palladium země české je památkou ojedinělého duchovního významu. Jedná se o malý kovový reliéf, legendou spjatý se svatým Václavem.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů