Oko

Město Teotihuacán

Město Teotihuacán
Město Teotihuacán je v mexických mýtech popisován jako magické, posvátné místo skrývající mnoho tajemství a ohromující svojí monumentalitou.

Teotihuacánská civilizace dosáhla svého vrcholu v období mezi lety 292 př. n. l. až 900 n. l. Pozůstatky města Teotihuacán se nacházejí na severovýchodě Mexico City, kde vykopávky odkrývají město, které bylo v minulosti významným ekonomickým, náboženským a politickým centrem, těžícím z přístupu k vodním zdrojům a nalezištím obsidiánu a hrnčířské hlíny. Město bylo domovem mnoha hrnčířů a dalších řemeslníků, zabývajících se například výrobou předmětů z obsidiánu. Obchod s řemeslným zbožím přinášel městu prosperitu a umělci a řemeslníci se těšili velké vážnosti. Původ obyvatel Teotihuacánu byl předmětem nesčetných debat, někteří odborníci dokonce soudí, že šlo o multietnický stát. V době největšího rozkvětu žilo ve městě přibližně 150 000 obyvatel, čímž se Teotihuacán řadil mezi největší města starověkého světa. Pozoruhodná je především architektura, jejíž monumentalita svědčí o vysokém stupni organizace a urbanistického plánování. U Cesty mrtvých, která tvoří osu města, se nachází jedna z nejrozsáhlejších staveb svojí doby, Sluneční pyramida (asi 200 n. l.).


Další články

Listorožec velký obývá hloubky 4 až 100 metrů v celém Středozemním moři.
Kostel Panny Marie před Týnem se dvěma věžemi.
Svitky od Mrtvého moře byly uloženy v kameninových nádobách.
Vodopád Gullfoss patří k "hvězdám" turismu.
Victor Hugo byl básník, dramatik a romanopisec.
Stavba pyramid pomocí draků a síly větru.
Outloň váhavý na pětiprstých končetinách ploché nehty.
Mrtvé moře leží na izraelsko-jordánské hranici.
Smích léčí.
Sankt Peterburg tvoří obdivuhodný architektonický celek.
Kostel Panny Marie U alžbětinek stojí jižně od botanické zahrady Univerzity Karlovy.
Perlorodka říční je kriticky ohrožená.

Město Teotihuacán leží na vyprahlé náhorní plošině v nadmořské výšce asi 2200 metrů. Trosky posvátného města objevili jako první Aztékové.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů