Oko

Kostel Panny Marie U alžbětinek

Kostel Panny Marie U alžbětinek
Kostel Panny Marie U alžbětinek je jednolodní vrcholně barokní kostel s věžičkou v průčelí.

Kostel, který stojí nedaleko gotické svatyně Panny Marie Na Slupi, vystavěl v první třetině 18. století K.I. Dienzenhofer jako součást kláštera a nemocnice. Na vnější stěně se chrám doslova opírá o městské gotické opevnění. Sochu svatého Vavřince, jemuž je chrám zasvěcen, vytvořil významný sochař své doby - František Xaver Lederer.


Další články

Finská sauna se můžete zopakovat maximálně třikrát po sobě.
Vodopád Gullfoss patří k "hvězdám" turismu.
Mrtvé moře leží na izraelsko-jordánské hranici.
Outloň váhavý na pětiprstých končetinách ploché nehty.
Sankt Peterburg tvoří obdivuhodný architektonický celek.
Victor Hugo byl básník, dramatik a romanopisec.
Smích léčí.
Infrasauna využívá infračervené záření.
Perlorodka říční je kriticky ohrožená.
Parní lázeň představuje místo očisty a relaxace.
Svitky od Mrtvého moře byly uloženy v kameninových nádobách.
Kostel Panny Marie před Týnem se dvěma věžemi.

Kostel Panny Marie U alžbětinek najdeme v ulici Na Slupi při jižním okraji Nového Města v Praze, jižně od botanické zahrady Univerzity Karlovy.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů