Oko

Medvěd baribal

Medvěd baribal
Medvěd baribal. Obrázek: Wikipedia, autor: Diginatur.

Medvěd baribal se nejčastěji objevuje na snímcích s návštěvníky amerických národních parků. Kdysi byli medvědi, především baribalové, důležitou lovnou zvěří jak Indiánů, tak ze starého kontinentu přišlých osadníků. Z medvěda se vše zužitkovalo. Kůže jako pokrývka, maso jako pokrm, tuk na svícení i na výrobu mastí. Postupné kácení lesů však medvědy vytlačilo z jejich stanovišť a na mnohých místech zcela vyhubilo. Když bylo na počátku dvacátého století vydáno nařízení o omezení lovu medvědů, méně přizpůsobivé medvědy grizzly to už nezachránilo, ale baribalové, kteří se přizpůsobili životu v blízkosti člověka, se začali vracet do svých starých lovišť a jejich počty začaly stoupat. Dnes jsou jejich stavy odhadovány na stovky tisíc.

Sice se baribalovi říká černý medvěd, jeho zbarvení je ale ve skutečnosti rozmanité. Mohou být i skořicově hnědí, a jsou známy dokonce i případy mláďat obou barev v jednom vrhu. Nejvzácnější jsou však baribalové z některých oblastí Britské Kolumbie, kteří jsou buďto stříbřití, čistě bílí nebo modrošedí.

Baribalové žijí samotářský život. Brlohy mají buďto v dutinách starých velkých stromů nebo v houštinách. Jejich potravu tvoří zejména různé lesní plody a drobní obratlovci.

Baribaly můžeme nejspíše potkat v některém z amerických národních parků. Jsou tam krotcí a dá se říci, že až drzí. A nebezpeční. Nerozumní návštěvníci je totiž i přes zákaz krmí. A když pak medvěd baribal už nic nedostane, mnohdy se rozzuří a zaútočí na člověka, který nedodržel vyživovací povinnost, kterou z medvědova pohledu má.

Právě tak nebezpečné je vystupovat z vozu a baribaly fotografovat. Na některých místech pak baribalové loupí na stanovištích a dobývají se i do zavřených aut.

Baribal představuje dnes asi jediného medvěda, kterému lidská civilizace příliš neublížila a který se ji dokázal využívat.


Další články

Sluneční hodiny měřily čas již ve starověku.
Káhira začala hrát důležitou roli počínaje rokem 641.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Vodopády v české republice nepůsobí tak mohutným dojmem jako mnohé zahraniční.
Délka života stromů, jaká může být?
Anglický chrt greyhound vyvine rychlost až 69 kilometrů v hodině.
Ptačí hnízda patří do přírodní architektury.
Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice.
Medvěd grizzly nemá v přírodě přirozené nepřátele.
Město Singapur je jeden z asijských tygrů.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Medvědi žijí na mořském pobřeží i vysoko v horách.
Sluneční soustava má Slunce ve svém středu.

Baribal je druh medvěda střední velikosti, jehož přirozený domov se nachází v Severní Americe. Přestože baribal obývá území Severní Ameriky, tento druh medvěda není blízkým příbuzným ani medvěda hnědého, ani medvěda ledního. Jeho nejbližším příbuzným je medvěd ušatý.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů