Oko

Káhira

Káhira, Cairo Tower
Káhira, pohled na výškovou budovu Cairo Tower.

Káhira je se svými přibližně dvaceti jedna miliony obyvateli nejlidnatější město Afriky. Už před 3000 lety neslo místo, kde dnes stojí Káhira, jméno Chere-ohe, Peršané ho nazvali Babylon (neplést s Babylonem na Eufratu) a Řekové ho nazvali Kerkassoros.

Období, kdy začalo hrát město důležitou roli, začíná rokem 641, kdy Egypt dobyl arabský vojevůdce Ibn el-Ás a zahájil jeho arabizaci. Po dlouhém obléhání obsadili vojáci město a založili vedle něho stanový tábor El-Fustát. V průběhu následujících staletí byla osada stále rozšiřována. Dnešní název El-Káhira dali městu v 10. století Fátimovci. Poté, co město dobyli, procházel nad ním právě Mars, arabsky El-Káhira.

Během dalších století zůstala Káhira mocenským centram vládců Egypta. Ve 12. století Salláhuddín stavbu citadely, obranného hradu. Mamlúkové učinili Káhiru centrem Orientu. Pod tureckou nadvládou ztratil Egypt, a tedy i Káhira, svůj politický význam.

V 19. století Káhiru modernizovali evropští architekti, vybudovali Operu a zpřístupnili nilské ostrovy u západního břehu.

Pro mnohé návštěvníky představuje Káhira na první pohled jeden velký zmatek. V Káhiře bez přestávky pulsuje život, je to lidnatá metropole s pestrým obyvatelstvem, nepřehledná změť uliček. Město má však svůj zvláštní šarm, který vystihuje přísloví: "Kdo se jednou napil vody z Nilu, ten se vrátí." Pití vody z Nilu však neberte doslova, pokud chcete pobyt v Káhiře přežít ve zdraví.


Další články

Sluneční hodiny měřily čas již ve starověku.
Ptačí hnízda patří do přírodní architektury.
Starověký Babylon byl prvním dějištěm inflace.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Červená barva krve je barvou červených krvinek.
Ptačí krmítko slouží při mrazech.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Město Singapur je jeden z asijských tygrů.
Sluneční soustava má Slunce ve svém středu.
Anglický chrt greyhound vyvine rychlost až 69 kilometrů v hodině.
Historie transfuze krve a problémy, které během ní bylo třeba vyřešit.
Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Vodopády v české republice nepůsobí tak mohutným dojmem jako mnohé zahraniční.

Káhira je hlavní město Egypta a nejlidnatější město Afriky. Díky svému kosmopolitnímu rázu a velkému množství obyvatel bývá Káhira nazývána Big Mango (inspirováno newyorským Big Apple).

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů