Oko

Vodopády v české republice

Labský vodopád
Labský vodopád patří mezi největší vodopády v české republice, obrázek zobrazuje stav kolem roku 1900.

V České republice je poměrně málo vodopádů, a pokud jsou, mají málo vody. Je to proto, že naše republika leží na rozvodí tří moří a většina řek v ní má jen své horní toky, které nemají příliš mnoho vody. I když na některých místech stékají z vysokých skal, nepůsobí tak mohutným dojmem jako mnohé vodopády v zahraničí.

Známě jsou některé krkonošské vodopády. Je to především asi 25 metrů vysoký Labský vodopád, který má pro zvýšení dojmu zvláštní zařízení. Nad vodopádem je totiž upravena zdrž, kde se vždy po určitou dobu voda zachycuje a pak je najednou vypuštěna, aby vodopád zahřměl plnou silou. Jakmile je zdrž vyprázdněná, znovu se uzavře a opět se čeká na její naplnění. Poblíž tohoto vodopádu spadá rovněž do Labského dolu vodopád Pančavy, vysoký asi 50 metrů, ale se skromnějším množstvím vody. A známý je i vodopád řeky Mumlavy, sice jen 8 metrů vysoký, ale zato ze všech tří zmíněných nejvodnatější.

Řadu dalších vodopádů bychom našli na Šumavě, v Jizerských horách i v Jeseníkách na Bílé Opavě, při cestě z Karlovy Studánky na Praděd. To už jsou však vodopády menší. Pokud se chceme vypravit k opravdu mohutným vodopádům, které někteří cestovatelé zařadili k divům světa, musíme se za nimi vypravit do ciziny.


Další články

Sluneční hodiny měřily čas již ve starověku.
Červená barva krve je barvou červených krvinek.
Sluneční soustava má Slunce ve svém středu.
Anglický chrt greyhound vyvine rychlost až 69 kilometrů v hodině.
Historie měření a měřicích jednotek.
Historie transfuze krve a problémy, které během ní bylo třeba vyřešit.
Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Nejvyšší vodopády světa nepatří mezi nejzámější.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Dárci krve si prodlužují život v souladu se známým mottem.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Sluneční skvrny nejsou jen efektní podívanou.
Niagarské vodopády padají do hlubin.

Vodopády v české republice.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů