Oko

Chrobáci

Chrobák révový
Chrobák révový (Lethrus apterus) pečuje o své potomstvo.

Jen málokdo asi nezná kratochvilné povídání o chrobácích, kteří upachtěně dávají dohromady svou smrdutou kuličku a pak tento svůj poklad s neslýchaným úsilím valí do úkrytu. Bratři Čapkové použili chrobáky jako zrcadlo pro upocené lidské lakomce. Chrobáci však nejsou ani lakomí ani chamtiví. V přírodě vykonávají nesmírně užitečnou práci odklízením rozmanitých nečistot a současně přispívají k provzdušňování a zúrodňování půdy. A přitom samozřejmě vychovávají svoje potomstvo.

Dovolte mi tuto zvláštní skupinu brouků představili. Patří do příbuzenstva chroustů, chroustků, listokazů a všelijaké jiné nežádoucí čeládky, nejsou však býložraví, dávají přednost rostlinám "přepasírovaným" přes krávu, ovci, kozu nebo jiného býložravce. Jinými slovy, živí se trusem převážně býložravých savců. Jinými jejich příbuznými jsou krásní zlatohlávci - s nimi mají společný pevný, kovově lesklý a všelijak zajímavě zbarvený tělní kryt, i když naši chrobáci nejsou zdaleka tak efektně zbarvení. Ovšem tropické druhy mnohdy září stejně ohnivými barvami jako naši obyvatelé květů.

Většina chrobáků je známa tím, že vytváří z trusu kuličky, které valí před sebou na příhodné místo a tam je zahrabe do země. Staří Egypťané viděli dokonce v tomto počínání vrubouna (rod Scarabeus) obdobu cesty slunce po obloze a měli vrubouna za posvátného tvora. Dodnes jednomu z druhů rodu Scarabeus toto přízvisko zůstalo, i když není jisté, zda právě tento druh Egypťané uctívali. Ovšem právě vruboun je jediným "sobcem" mezi chrobáky. Nevalí kuličku do úkrytu pro mláďata, ale sám ji někde na příhodném místě sežere. Pro své potomstvo vyrobí přímo v podzemí z trusu neforemnou hrušku.

Většina ostatních chrobáků vyhrabává složitý systém chodbiček, z nichž každá má na konci komůrku napěchovanou trusem. Na jejím konci je prostor, kam matka ukládá vajíčko. Vylíhlá larva se prokousává tou zásobárnou potravy a současně si tak vytváří prostor i cestu ven, kterou použije po zakuklení a opuštění kukly.

Mladý chrobák pak projde chodbou, kterou vyhrabala matka, prohrabe případný zával vchodu, a hurá do světa. Zanedlouho roztáhne blanitá křídla a rozletí se hledat pro z pohledu člověka nevábný zdroj potravy. Ale povšimněte si, chrobák, který právě vylezl z kravince, je stejně čistě lesklý a neupatlaný jako jeho druh, který pospíchá lesním jehličím.

Mejpečlivější z chrobáků je Copris lunaris, česky chrobák pečlivý. Tento druh se nespokojí s tím, že pro své larvy připraví v bezpečné podzemní skrýši dostatek potravy. Všichni příslušníci rodu Copris vybudují pod zemí přímo luxusní sídlo, prostornou komoru, do které uloží pořádný pecen trusu. Ten nějaký čas kvasí, až se stane chutnou potravou pro larvy chrobáků. Teprve poté začnou rodiče hníst z hnoje úhledné hruštičky, v jejichž zúžené části je komůrka s vajíčkem. Každé dítě má tedy přesně odměřenou zásobu potravy.

Ale ani s tím se pečliví rodiče nespokojí a zdržují se stále v komůrce, její podlahu a stěny pečlivě vymazali trusem. Samička obvykle sedí na některé z hrušek a nožkama stále uhlazuje její povrch. Není to malá práce, v hnízdě může být až třináct hrušek. Takto rodiče pečují o potomstvo až do doby, kdy se vylíhnou mladí chrobáci. Společně s nimi potom opouštějí již nepotřebnou komůrku. Proto tito chrobáci mohou odchovat pouze jedno potomstvo v roce, a jsou tedy poměrně vzácní.


Další články

Mrtvé moře leží v nehostinné pouštní oblasti.
Ostrov Aldabra patří ke druhému největšímu korálovému atolu planety.
Rohovitka růžkatá má jemné a zašpičatělé konce větví.
Francouzský jídelníček se mění.
Francouzské Antily Guadeloupe a Martinik a další menší ostrovy.
Kamenné moře u Vyhně sahá kořeny svého původu do mladších třetihor.
Vosík francouzský si staví malé hnízdo.
Kamenný les Pobiti Kamani poblíž města Varny v Bulharsku.
Déšť meteoritů L'Aigle se snesl dvacátého šestého dubna 1803.
Kudu velký obývá africké savany od Čadu a Etiopie po jih Afriky.
Křepelčí vejce mají vysokou výživovou hodnotu.
Kubánka malá se živí malými semeny, především travními, a hmyzem.

Chrobáci mají patent sice nevonný, ale užitečný nejen pro ně, ale i pro celou přírodu, ve které plní užitečnou funkci odklizeče různých nečistot a svými chodbičkami přispívají k provzdušňování půdy.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů