Oko

Déšť meteoritů L'Aigle

Meteorit
Jasný pruh meteoritu je tvořen zářivou vlečkou z prachovýchc částic, které se při průletu atmosférou rozžhaví.

Dvacátého šestého dubna 1803 byli obyvatelé vesnice L'Aigle v severovýchodní Francii, asi 160 kilometrů na západ od Paříže, vyděšeni deštěm, který se přehnal nad obcí. Nebyl to totiž obyčejný déšť, ale sprška meteoritů, které padaly podél třináctikilometrové dráhy.

Na vesnici napršelo přibližně 2300 kamenů, které vážily od sedmi gramů do devíti kilogramy. Nikdo nebyl zabit, ani zraněn, ale pro vesničany se déšť meteoritů stal otřesným zážitkem. Déšť začal za denního světla a měl mnoho svědků. Někteří z nich tvrdili, že ještě před deštěm slyšeli temné výbuchy a na obloze spatřili zářivá světla. Další, kteří meteority sbírali, tvrdili, že jsou ještě horké.

Francouzský fyzik Jean Baptiste Biot (1774-1862) celou záležitost s deštěm meteoritů prozkoumal. Několik meteoritů analyzoval, aby zjistil, z jakého materiálu jsou. Potvrdil, že se jedná o pevný materiál z kosmu. Zprávy o kamení padajícím z nebe do té doby vědci zpochybňovali.


Další články

Když se řekne Velká Británie, málokoho napadne, že toto označení má kořeny až v římské době.
Thunovský palác Praha propojil prostor mezi zámeckými schody a Nerudovou ulicí.
Evangeliář z Kells vznikl na ostrově Iona.
Potápka roháč žije výlučně na vodních plochách.
Viklan je balvan, který se pouze malou plochou stýká se zemí.
Byzantská říše navazovala na starověký Řím.
Chroustek páskovaný jehož ponravy škodí na kořenech ovocných stomů.
Luxusní šperky se vrací do módy.
Iljušin Il-14 létal také ve službách ČSA.
Chetitská říše si po určitý čas udržovala kontrolu nad zásobami železa.
Kapinice senegalská pochází z tropické Afriky a Arábie.
Kudu velký obývá africké savany od Čadu a Etiopie po jih Afriky.

Déšť meteoritů L'Aigle při kterém napršelo přibližně 2300 kamenů prozkoumal francouzský fyzik Jean Baptiste Biot.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů