Oko

Kamenné moře u Vyhně

Kamenné moře u Vyhně
Kamenné moře u Vyhně

V mladších třetihorách - neogenu (asi před 20 až 25 miliony let) - probíhala na několika místech dnešního Slovenska sopečná činnost. Tehdy vznikly i Štiavnické vrchy. Setkáváme se zde s horninami andezitem, ryolitem, dacitem i čedičem, jejich lávovými proudy, tufy, tufity i aglomeráty. Některé výtvory sopečné činnosti se během doby již změnily, jako například lávový proud na pravé straně Vyhnianské doliny pod Kamenným vrchem. Tvoří jej výlevná hornina růžovohnědé barvy - ryolit. V základní jemnozrnné hmotě jsou dobře viditelné vyrostlice živce, křemene a biotitu.

I když je ryolit velmi tvrdý, byl v pleistocénu rozlámán vodou, která zmrzla v jeho drobných puklinách. Drsné mrazivé klima, při kterém voda střídavě tála a opět mrzla, způsobilo rozpad lávového proudu na větší a menší balvany.

Protože svah Kamenného vrchu je srázný, došlo ke gravitačnímu vytřídění vzniklých balvanů. Největší z nich dosahují délky až 3 m. Kamenů o objemu okolo krychlového metru je ve spodní části kamenného moře celá řada. Nahoře ve svahu se mezi menšími kameny uchycuje vegetace: smrky, borovice, břízy, akáty, buky a duby. Ryolitové hranáče leží na ploše asi pěti hektarů a tvoří nejrozsáhlejší kamenné moře ve vulkanické části Karpat.

Celé území kamenného moře u obce Vyhně bylo vyhlášeno za chráněné již v roce 1937. Toho roku se zde také přestalo se zpracováním větších hranáčů na mlýnské kameny. Stopy této činnosti (tenké ploché odštěpky ryolitu) jsou viditelné dodnes. Podle údajů zde bylo zpracováno tolik kamene, kolik by bylo možné odvézt v osmdesáti železničních vagonech.


Další články

Golfský proud přináší do Evropy mírné podnebí.
Čaj je vzpruhou těla i potěchou smyslů.
Zvuky moře a živočichové v něm žijící.
Beton je hojně používaný umělý kámen.
Královna Alžběta I. Anglická, které se také říkalo panenská královna.
Barvy mají vliv na lidské nálady.
Plastové zátky nahrazují korek u lahví s vínem.
Rdesno hadí kořen je tradiční léčivou bylinou.
Bříza bradavičnatá - léčivá rostlina je vysoký štíhlý strom nápadný svou bílou kůrou.
Voda jejíž nedostatek má na mnohých místech planety negativní následky.
Královna bulharských borovic Bajkuševa mura.
Kamenná moře a sutě jsou tvořeny nezpevněnými horninami, které vytvářejí různě velké, povětšinou ostrohranné úlomky.
Petrovy kameny poblíž vrcholu Pradědu.
Čaj Darjeeling patří k nejkvalitnějším a nejznámějším čajům na světě.
Jaspis vznikal ve spojitosti s vulkanickými horninami.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů