Oko

Velký čínský průplav

Velký čínský průplav
Trasa Velkého čínského kanálu. Obrázek: Wikipedia, autor: Ian Kiu.

Již v dobách dávno před naším letopočtem byla vystavěna vodní díla, před kterými dodnes stojíme v údivu. Největším z nich je Velký čínský průplav, který byl také nazýván Císařským průplavem. Byl vybudován před asi dvěma tisíci čtyřmi sty lety. Jeho vznik se dá odůvodnit přirozenými podmínkami Číny a důvtipem a pílí a trpělivostí čínského lidu.

V Číně tečou prakticky všechny významné řeky jedním směrem. Od západu k východu. A jsou to mohutné vodní toky, které mají velký význam pro úrodnost krajin i pro dopravu. Avšak největší zalidnění v Číně je v přímořských krajích. Je to veliký pás země, táhnoucí se od severu k jihu. Hlavní doprava by měla být vedena právě tímto směrem, aby uspokojovala vzájemné potřeby hlavního osídlení. Řeky však této dopravě nemohou samy posloužit, protože protínají tento pás země napříč.

Bylo potřeba dobrého nápadu a pomoci milionů rukou. A to se stalo. Číňané začali budovat kanál spojující napříč jednotlivé řeky. Již roku 485 před naším letopočtem byla jeho první část vybudována. Na tomto kanále bylo tehdy přepravováno především obilí.

V pozdějších dobách byl Velký čínský průplav neustále prodlužován. Bylo to dílo obrovské. Vedl od města Peking až do Chang-čou, v celkové délce kolem 1700 kilometrů. Spolu s Velkou čínskou zdí patří k největším a nejmohutnějším stavbám světa. Egyptské pyramidy, které jsou také úžasnými stavbami, se svým rozsahem těmto čínským stavbám nemohou rovnat.

Mnoho set let byl Velký čínský průplav jednou z hlavních dopravních tepen Číny. V dobách periodických úpadků ho úřady zanedbávaly, kanál nebyl náležitě opravován a udržován a chátral. V dobách vzestupů velkých čínských dynastií byl pak opravován a zaskvěl se vždy v plné kráse.

A právě v dnešní době, kdy Čína vstupuje do dalšího z období vzestupu, získává toto vodní dílo zpět svůj význam a ještě jej násobí. Průplav byl již během minulého století vyčištěn, opraven a prohlouben. Rovněž byly upraveny drobnější zákruty, které dříve byly vybudovány proto, aby se kanál v pahorkatině vyhýbal větším zemním pracím. Jeho napřímením došlo také ke zkrácení celkové délky.

Velký čínský průplav je dnes 80 až 300 metrů široký a téměř deset metrů hluboký. Ročně jsou po něm přepraveny miliony tun uhlí, soli, různých surovin, zemědělských plodin i hotových výrobků.


Další články

Čajovník čínský pochází z jihovýchodní Asie.
Fazolová polévka s uzeným masem do které přilijeme rajský protlak.
Polák velký je velká potápivá kachna.
Dopplerův jev působí na výšku tónu.
Legenda o víle Meluzíně s hadím tělem.
Fénické písmo stojí u zrodu mnoha dnes používaných písem.
Čínský porcelán pocházející ze dna moře byl nalezen nedaleko Sumatry.
Kudu velký žije v Africe.
Klášter Rosa coeli Dolní Kounice byl založen roku 1181.
Panamský průplav vede nekonečným deštným pralesem.
Velký třesk je dnes uznávaná teorie vzniku vesmíru.
Polévka se hodí jako hlavní jídlo i první chod několika po sobě jdoucích jídel.
Jak rozeznat jelena od srnce, existuje několik možností.
Tradiční čínská medicína používá bylinky i řadu z pohledu Evropana pozoruhodných metod.

Velký čínský průplav je nejdelší starověká umělá řeka světa. Přes občasná období zchátrání a nepoužívání podporoval kanál rozvoj ekonomiky spojením obchodních center.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů