Oko

Legenda o víle Meluzíně

Raymond de Poitiers pozoruje tajně Meluzínu v lázni
Raymond de Poitiers pozoruje tajně Meluzínu v lázni. Tento obrázek, který byl vytvořen mezi lety 1450 až 1500, je podle autorského zákona volné dílo, protože od smrti autora uplynulo více než 70 let.

Legenda o Meluzíně v sobě odráží legendu o Lohengrinovi.

Víla meluzína byla podle legendy dcerou skotského krále Elina a víly Pressiny. Když dospěla, dozvěděla se, že její otec viděl navzdory matčinu přání její zrození, a uvěznila ho v hoře. Její matka s tím nesouhlasila a odsoudila ji, aby se každou sobotu proměnila od pasu dolů v hada.

Když se jednoho dne Raymond de Poitiers, hrabě z Lusignanu, procházel po lesích, spatřil Meluzínu při koupeli. Zamiloval se do ní a ona se za něho provdala pod podmínkou, že ji nikdy nenavštíví v sobotu. Ale Raymondův bratr mu namluvil, že v sobotu ji navštěvuje milenec. Nakonec ji manžel vyslídil, spatřil její hadí závity a vílaMeluzína mu navždy zmizela.


Další články

Přírodní magnet magnetit znali již starověcí Řekové.
Sopky a zemětřesení spolu navzájem souvisí.
Přírodní vlivy a délka života stromů která je variabilní.
Klášter Rosa coeli Dolní Kounice byl založen roku 1181.
Sopka Tambora vybuchla roku 1815.
Sopka Pinatubo ohrožuje Filipíny, vybuchla v roce 1991.
Polévka se hodí jako hlavní jídlo i první chod několika po sobě jdoucích jídel.
Národní přírodní rezervace Soos je bezbariérově přístupná.
Kláštery Meteora jsou vystavěny na skalních vrcholcích.
Dopplerův jev působí na výšku tónu.
Letohrádek královny Anny v Praze stojí v sousedství Pražského hradu.
Fénické písmo stojí u zrodu mnoha dnes používaných písem.
Rozhledna na Strážné byla postavena roku 2013.
Rolls-Royce je i dnes symbolem přepychu.

Legenda o víle Meluzíně, která se pod tímto jménem poprvé objevuje ve spisu Historie o Meluzíně, který roku 1393 sepsal Jan z Arrasu. Meluzína se také objevuje často v heraldice.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů