Oko

Mokřady v Evropě

Rejsec vodní
Rejsec vodní obývá soustavy chodeb, často s vchodem pod hladinou. Umí rychle a obratně plavat a chlupy na spodní straně ocasu mu slouží jako kormidlo. Jedovaté sliny mu pomáhají znehybnit kořist, kterou bývají malé rybky, hmyz, larvy, plži či žáby.

Mokřady jsou buďto neustále pod vodou, nebo jsou opakovaně sezonně zaplavovány povodněmi nebo denně přílivem. Rozmanitos ve tvaru i velikosti vyplývá z jejich původu a zeměpisné polohy a patří mezi ně močály, bažiny, pobřežní estuária nebo jezírka. Mokřady nalezneme v každé evropské zemi. Jedna osmina celkové rozlohy Velké Británie je tvořena mokřady. Patří mezi biologicky nejrozmanitější biotopy a téměř 900 mokřadů je chráněno pro svůj celosvětový význam.

Mokřady tvoří složité, měnící se prostředí, známé vysokým výskytem endemických druhů, a je domovem mnoha rostlin, bezobratlých, obojživelníků, ryb, plazů, savců i ptáků, migrujících i stálých. Mokřady plní důležitou úlohu při zachování biologické rovnováhy, protože slouží jako pomyslné jedviny Země, které filtrují odpady a zabraňují erozi a povodním.

V mokřadech je zastoupený celý potravní řetězec, od rostliny po vrcholového predátora. Ve vodě bohaté na usazeniny se daří řasám a rostlinám, které jsou potravou pro bezobratlé, hmyz a ryby. Ti pak slouží jako kořist pro volavku červenou a malé savce, jakými jsou ondatra pižmová nebo rejsec vodní, které pak loví dravci.


Další články

Cuketové špízy podáváme s brambory.
Křepelčí vejce na tvrdo chutnají s přílohou.
Nepečené medovníkové kuličky necháme vychladit v lednici.
Kamenné kruhy Stonehenge dosud nevydaly všechna svá tajemství.
Parthenon dominoval ve starověku Athénám.
Jméno Homo habilis dal tomuto druhu britský archeolog Louis Leakey.
Dinosauří vejce o která minimálně někteří z dinosaurů pečovali.
Strahovský klášter jehož chloubou je proslulá knihovna.
Kláštery Meteora v Řecku jsou postaveny na vrcholcích skal.
Rez muškátová se projevuje jako hnědé skvrny.
Letohrádek královny Anny stojí v sousedství Pražského hradu.
Vánoční pečení ochutí sváteční okamžiky.

Mokřady jsou mokré, nevysychající nebo jen dočasně vysychající místo. Představují přirozenou zásobárnu vody v krajině.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů