Oko

Voda

Voda
Voda. Obrázek: Wikipedia, autor: Roger McLassus.

Nejdůležitější a nejrozšířenější látka, která zabírá přibližně dvě třetiny povrchu planety Země je voda. Ve formě páry obsahuje vodu i atmosféra a vodu obsahují také živé organismy včetně těl lidí. V živých organizmech je voda potřebná pro četné chemické děje které v nich probíhají.

Atom kyslíku je v molekule vody vázán polární kovalentní vazbou s dvěma vodíkovými atomy, přičemž spojnice svírají úhel 105 °. Záporný pól je dán polaritou vazby OH, kladný pól je tvořen atomy vodíku. Molekuly vody se spojují vodíkovými můstky. Jednotlivé molekuly se vyskytují pouze v plynném skupenství. pevném kapalném a pevném skupenství je pak struktura vody o něco složitější.

Za normálních podmínek je voda bezbarvá kapalina bez chuti a zápachu, v silné vrstvě tvoří namodralou kapalinu.

Voda je dobrý tepelný vodič.


Další články

Polévka z kyselého mléka a brambor.

Kamenný les Pobiti Kamani v Bulharsku.

Ostrov Poveglia nalezneme mezi Benátkami a ostrovem Lido.

Manuka med pochátí z balmínu metlatého.

Kaštanový med chutná k archivnímu sýru.

Obří kamenné hlavy stojí při pobřeží Mexika.

Ještěrky mají často ostré drápy.

Ostrov Martinik patří k nejpůvabnějším místům Malých Antil.

Volavka obrovská dorůstá výšky až 150 centimetrů.

Ostrov Aldabra vypadá jako z pohádky.

Ostrov Bali leží mezi Jávou a Lombokem.

Voda v lidském těle tvoří dvě třetiny hmotnosti.

Gekon obrovský obývá jihovýchodní Asii.

Zdymadlo Lysá nad Labem je vodní dopravní stavba na Labi, jejíž součástí je malá vodní elektrárna.

Sůl kamenná tvoří velké krystaly.

Voda je za normální teploty a tlaku bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá.

Články:

Perlivá voda a její příchod na svět.

Tesařík obrovský dorůstá délky 24 až 53 mm.

Ještěrka zelená dorůstá délky až 30 centimetrů.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů