Oko

81 - Osmdesáté první číslo

Kolik váží mrak

Mrak cumulus
Mrak cumulus. (Obrázek: Wikipedia, autor obrázku: Toby Hudson)

Prvním krokem při určení, kolik váží mrak, je určení jeho hustoty. Například u průměrného cumulu dosahuje hustota hodnoty 0,5 g/m3. V případě jiných druhů mraků je tato hodnota pochopitelně odlišná.

Poté je třeba změřit velikost mraku. Jeho plochu lze určit prostým změřením stínu, který mrak vrhá ve chvíli, kde se slunce nachází přímo nad ním. Dále je potřeba změřit výšku mraku. Typický cumulus bývá přibližně 1 kilometr vysoký a stejně tak široký, takže má objem přibližně miliardu metrů krychlových. Vynásobením zjistíme, že se v něm nachází cca 500 tun vody.

Muzeum nábytku Vídeň umožňuje nahlédnout do tří století historie bytové architektury.

Básník Homér, jemuž se připisuje autorství dvou nejvýznamnějších raně řeckých eposů Ilias a Odyssea.

Šafrán setý se ve středověku pěstoval také ve střední Evropě.

Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích je historiky umění považována za jednu z nejkrásnějších staveb ve stylu vrcholného baroka ba sever od Alp.

Střevlík zahradní je typický lesní druh, který může existovat ve vyšších polohách i na lukách.

Borová Lada leží uprostřed šumavských plání na Teplé Vltavě na hranici NP Šumava v nadmořské výšce asi 900 metrů.

Gepard štíhlý se vyznačuje zlatohnědou srstí protkanou černými skvrnami.

Alternátor a dynamo se používají při výrobě elektrického proudu.

Umělecký sloh baroko vypňuje v oblasti umění období mezi manýrismem 16. století a neoklasicismem 2. poloviny 18. století.

Limonka obecná porůstá kobercovitě bahna slaných močálů.

Australské město Adelaide bylo postaveno skutečně velkoryse, protínají ho široké přímočaré ulice a třídy, připomínající šachovnici.

Poddruh se skládá ze tří slov (rod, druh, poddruh).

Fyzikální podstata viditelného světla. Ze světelného zdroje dopadne do lidského oka vždy určitá část elektromagnetického vlnění.

Keř janovec roste planě ve střední a jižní Evropě a je domácí i v České republice.

Monolithos na ostrově Rhodos se tyčí do výšky 240 metrů nad krajinou při západním pobřeží.

Čolek obecný žije v malých potůčcích, při březích rybníků, v kalužinách, tůňkách u silnic, zkrátka v jakékoli malé a dobře prohřáté vodě.

Athénská demokracie byla záležitost občanů, mezi které se řadili svobodní muži, jejichž oba rodiče byli Athéňané.

Vavřín kanárský převládá ve vavřínových lesích Kanárských ostrovů a Madeiry.

První let balonem se uskutečnil 21. listopadu roku 1783 v Paříži.

Amur bílý je nepůvodní druh kaprovité ryby, která byla do České republiky dovezena především z důvodu její rostlinožravosti.

Proč stavíme přehrady? Důvodů pro stavbu přehrad je více. Jako primární se jeví výroba energie.

Zlatorudné mlýny Zlaté Hory místě zvaném Údolí ztracených štol.

Lesoň pestrý žije v pralesích jižně od Sahary.

Šmoulové: Zapomenutá vesnice zavádí šmouly na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem při hledání tajemnou, dávno ztracené šmoulí vesnice.

Memnonovy kolosy stojí na západním břehu Nilu naproti Karnaku a Luxoru.

Primát je savec s ohebnými prsty na předních i zadních končetinách a s očima směřujícíma dopředu.

Baskové obývají středoseverní část Španělska a jihozápadní cíp Francie při Biskajském zálivu.

Konžská pánev se rozkládá ve střední části Afriky. Odvodňuje ji řeka Kongo s jejími přítoky.

Lilek černý roste hojně na rumištích a na polích jako plevel.

Bakterie jsou jednobuněčné, v přírodě doslova všudypřítomné prokaryontické mikroorganismy, velké několik um.

Trvalky a letničky v okrasné zahradě nejsou zcela nezbytným doplňkem.

Svižník polní je důležitý pro udržování biologické rovnováhy v přírodě.

Okrasný keř třezalky prospívá na slunném nebo mírně stíněném sušším a propustném místě se zásaditější půdní reakcí.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů