Oko

80 - Osmdesáté číslo

Příčiny vzniku poslední doby ledové

Vulkanická činnost
Vulkanická činnost silně ovlivňuje klima. (Obrázek: Wikipedia, autor obrázku: ISS Crew Earth Observations experiment and the Image Science & Analysis Group, Johnson Space Center)

Příčiny vzniku poslední doby ledové nejsou přesně známy.

Vedle dopadů asteroidů, které mohli být příčinou tzv. impaktní zimy, či sopečné činnosti, které mohly být příčinou tzv. vulkanické zimy, mohly hrát roli změny polohy kontinentů. Pohyby v zemské kůře patrně narušily oceánské proudy a tím také distribuci tepla v planetárním měřítku.

V úvahu mohou přicházet také vlivy změn koncentrace skleníkových plynů či změny v intenzitě slunečního záření, změny v pohybu Země (například Milankovičovy cykly).

Magalhaesův průliv odděluje pevninskou část jihoamerického kontinentu od ostrova Ohňová země, přičemž spojuje vody Atlantického a Tichého oceánu.

Zámek Hrádek u Nechanic stojí, jak jeho název napovídá, ve stejmojmenném městě v okrese Hradec Králové.

Vánoční trhy Bratislava se zaměřují na místní speciality.

Preadaptace je adaptace pro jeden způsob života, která je také prospěšná pro způsob života jiný.

Jádra a pecky k jídlu. Které pecky a jádra se dají jíst?

Kapr obecný hladký má na těle obvykle velké šupiny pouze v omezeném počtu.

Okrasné dřeviny na zahradě rámují rozhodujícím způsobem spolu se zelenou plochou trávníku její celkový vzhled.

Národní park Velká Gobi slouží jako útočiště vzácných druhů, jakými jsou medvěd hnědý a velbloud dvouhrbý.

Zámek Průhonice vznikl postupnými přestavbami z původní gotické tvrze.

Čejka žlutonohá žije v subsaharské Africe, kde obývá mokřady, ústí řek, pobřeží, vlhká pole, pastviny a louky.

Blatná a Blatensko je nádherný kraj na jihu Čech opěvovaný spisovateli a básníky.

Žábronožka severská žije v arktických tůních a jezerech a ve vysokohorských oligotrofních jezerech jižnějších oblastí.

Hora Matky Boží tvoří přirozenou dominantu města Králíky. Panně Marii zasvěcený poutní komplex, zde na konci 17. století nechal vybudovat královehradecký biskup Tobiáš Becker.

Mateřídouška obecná je polokeř se slabě zdřevnatělými větvemi, s výběžky nebo bez nich.

Podzemní krasové jevy vytváří voda pronikající do podzemních jeskyní.

Zmarlika jidášova pochází z jihovýchodní Evropy a Malé Asie.

Fosforit na mnohých místech tvoří i mohutná a dobyvatelná ložiska a hospodářským využitím.

Medvídek Paddington přijede z Peru do Londýna. A protože přijede vlakem na nádraží Paddington, jeho jméno právě spatřilo světlo světa.

Kozáci si zachovali rozsáhlá privilegia.

Tlakové čerpadlo vyniká schopností dopravit vodu do větších výšek.

Opel Blitz 1 t byl ideálním vozidlem pro řemeslníky.

Jeseter malý žije v povodí Dunaje.

Čilimník raný je oku ladící, široce a hustě rozvětvený keř s lehce převislými zelenými větvemi.

Kubánská raketová krize byla jednou z největších krizí během studené války, vypukla v roce 1962 v důsledku rozmístění sovětských raket středního doletu na Kubě.

Hrachor luční šplhá a proplétá se ve vysoké luční trávě a jiné vegetaci.

Muzeum Reina Sofia (Muzeum královny Sofie) je španělské národní muzeum umění 20. století.

Vratič obecný roste v celé Evropě a západní Sibiři, sleduje zejména oblasti velkých vodních toků.

Ryby v řeckých restauracích, jak se vyhnout nepříjemnostem při jejich objednávání.

Iberský skot se často používá jako tahoun a největší užitek poskytuje jako jateční dobytek.

Smyslové orgány žraloků a rejnoků jim umožňují objevit kořist i na velké vzdálenosti.

Počítadlo abakus pracuje s římskými číslicemi.

Biologická rovnováha je rovnovážný stav mezi množstvím a kvalitou živých složek v přírodě.

Serval stepní žije v hustém travním porostu afrických stepí.

Andorra vznikla roku 1278 na základě dohody mezi francouzským hrabstvím Foix a španělským biskupstvím ze Seo de Urgel.

Angrešt se dnes ze zahrádek vytrácí. Je to škoda, protože angrešt je hotová zásobnice zdraví prospěšných látek.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů