Oko

85 - Osmdesáté páté číslo

Planeta Mars má také geologická období

Planeta Mars
Planeta Mars má také geologická období. (Obrázek: Wikipedia, autor obrázku: NASA)

I planeta Mars prochází, podobně jako Země, geologickými obdobími. Konkrétně rozlišujeme v případě Marsu noachian, hesperian a amazonian.

Nejstarší noachian, během kterého dopadaly na povrch Marsu planetky a vědci se domnívají, že během tohoto geologického období se na povrchu planety nacházel dostatek vody, vědci datují do období před 4,1 až 3,4 miliardami let.

Následující hesperian se vyznačoval sopečnou činností.

Amazonian, kterým prochází planeta Mars v současnosti, je obdobím sucha a chladu.

Vodopády Epupa se nacházejí na řece Kunene v místě, kde se tok řeky rozděluje na větší počet říčních ramen, která pak padají do hluboké propasti.

Vrba babylonská dorůstá velikosti až 18 metrů. Pochází ze severní a střední Číny a v Evropě nebyla až do roku 1700 známa.

Mravenci se ve spánku střídají, aby stále někteří bděli.

Ostrov Kréta se zvedá v moře s vrcholky hor vysokých až 2500 metrů.

Bažant královský původně obýval lesnatou krajinu jehličnatých horských lesů v severní a střední Číně.

Skandinávie je nejsevernější oblast Evropy.

Bažantovití jsou větší ptáci obývající lesy včetně světlých remízků.

Město Alta Norsko leží na jižním břehu rozlehlého Altafjordu na severu Norska.

Orel klínoocasý žije v Austrálii, Tasmánii a na Nové Guinei.

Hrad Pořešín stojí na skalním ostrohu nad levým břehem Malše.

Berneška rudokrká využívá sokola stěhovavého jako ochranu před polárními liškami Pokud se sníží početnost sokolů stěhovavých, sníží se také počty bernešek.

Vnitřní a vnější organizace organismů je výsledek diferenciace. Vzik jedince se složitou vnější i vnitřní organizací je výsledkem diferenciace.

Vřesovec pleťový pochází z Alp, kde roste do nadmořské výšky 2600 metrů.

Pandořina skříňka ukrývala zlo, které Pandora otevřením skříňky vypustila na svět.

Plavání žab pomocí mocných temp silných zadních nohou.

Rovinaté pobřeží se velmi pozvolně svažuje do moře.

Klíčení semen je proces během něhož ze semen, zárodků rostlin, vyrůstájí klíčky.

Menhiry u Klentnice tvoří kruh o průměru 27 metrů se středovým kamenem.

Obaleč švestkový páchá škody na ovocných stromech.

Ford Edge 2.0 TDCI AWD má co nabídnout. Zákazníci v Evropě ocení zejména jízdní vlastnosti a velkorysý vnitřní prostor vozu.

Ara ararauna obývá tropické lesy na rozsáhlém území Jižní Ameriky.

Kamenný most Písek se klene přes tok řeky Otavy již od 13. století.

Chrpa polní je jednoletá až ozimá, zřídka dvouletá bylina, která se vyskytuje na polích jako plevel.

Víceletá rostlina přežívá řadu vegetativních období, avšak plodí jen jednou.

První elektrárna na světě stála na newyorském Manhattanu v ulici Pearl Street.

Gypsophila paniculata má tuhé úzce kopinaté listy, podobné listům karafiátu. Roste v jihovýchodní Evropě a přilehlých stepních oblastech Asie až po Sibiř.

Přízemní mrazíky je krátkodobý pokles teploty vzduchu při zemském povrchu mimo období zimy.

Racek chechtavý žije v Evropě a velké části Asie, kde obývá břehy jezer a rybníků, slepá říční ramena, mokřady, ostrovy apod.

Ocel je slitina železa a uhlíku výrazně tvrdší než samotné železo. Do oceli se také může přidat chrom, aby se zabránilo korozi.

Užovka hladká žije na pokrajích hájů, ve velkých ovocných sadech a ve vinicích teplejších krajů České republiky.

Poločas rozpadu. Kvantová neurčitost stanoví, že není možné předpovědět, kdy se radioaktivní atom rozpadne.

Střevlík kožitý dorůstá délky až 4 centimetry, což z něj dělá našeho největšího střevlíka.

Prstence Saturnu vypadají, jako by byly pevné, jsou však složeny z úlomků ledu a kamenů různé velikosti.

Synapse je spoj mezi dvěma neurony umožňující jednomu neuronu předat signály neuronu jinému.

Přírodní rezervace Wicken Fen zůstala od římských dob nedotčena.

Sopka Popocatépetl se tyčí 72 kilometrů jihozápadně od hlavního města Mexika Ciudad de México.

Pláž Maamura, Alexandrie, Egypt je jedna z nejpůvabnějších pláží regionu.

Delfín obecný se svým tvatem těla podobá 160 až 260 centimetrů dlouhé rybě. Delfíni plavou rychlostí 50 kilometrů v hodině.

Vodní elektrárna Belo Monte je vodní dílo na řece Xingú objemem výkopových prací srovnatelné s Panamským průplavem.

Planeta Mars má oproti Zemi povrch o zhruba čtvrtinové ploše a přibližně desetinuhmotnosti. Velikost planety Mars, která má znatelně menší velikost než Země, ačkoliv se vyvíjela v oblasti, kde je k dispozici více místa, a mohla zde nasbírat větší množství materiálu, je jednou z dosud neobjesněných otázek ve vývoji sluneční soustavy.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů