Oko

Obří kamenné hlavy Olméků

Obří kamenná hlava
Největší z obřích kamenných hlav, které se dochovaly z doby rozkvětu olmécké civilizace.

Olmékové, kteří od roku přibližně 1300 př. n. l. obývali východní pobřeží Mexika, založili první civilizaci ve Střední Americe. Byli to zruční umělci, kteří především jako sochaři pracovali s takovými materiály, jako jsou nefrit a čedič, které bylo potřeba dovážet na dlouhou vzdálenost z jiných oblastí Mexika.

San Lorenzo, obřadní středisko Olméků, poskytuje spoustu dochovaných dokladů o jejich umělecké dovednosti. Středisko bylo vybudováno na přirozené plošině asi 50 metrů nad okolním terénem. Skládalo se z několika teras z dusané hlíny, obklopujících velký dvůr. Nacházelo se tam také hřiště pro rituální míčovou hru, mezi místními lidmi velmi rozšířenou, a bazémy pro rituální koupele.

Obřadní středisko bylo vyzdobeno sochami a reliéfy, mnohdy velmi masivními. Byly tam například mohutné otesané čedičové bloky užívané možná jako trůny, a obří hlavy olméckých panovníků. Větší sochařská díla byla někdy kolem roku 900 př. n. l. úmyslně poškozena a pohřbena na vrcholu plošiny. Z jakého důvodu k tomu došlo, dnes již nikdo neví.

V San Lorenzu bylo přibližně dvě stě mohylových staveb a byly zde objeveny doklady o tom, že na polích za městem olméčtí zemědělci pěstovali kukuřici a další plodiny.


Další články

Encyklopedie Diderot zahrnuje sedmnáct svazků textů a k tomu jedenáct svazků ilustrací.
Letohrádek královny Anny stojí v sousedství Pražského hradu.
Křepelčí vejce na tvrdo chutnají s přílohou.
Kláštery Meteora v Řecku jsou postaveny na vrcholcích skal.
Nepečené medovníkové kuličky necháme vychladit v lednici.
Parthenon dominoval ve starověku Athénám.
Kamenné kruhy Stonehenge dosud nevydaly všechna svá tajemství.
Jméno Homo habilis dal tomuto druhu britský archeolog Louis Leakey.
Mokřady v Evropě slouží jako pomyslné jedviny naší planety.
Strahovský klášter jehož chloubou je proslulá knihovna.
Rez muškátová se projevuje jako hnědé skvrny.
Vánoční pečení ochutí sváteční okamžiky.

Obří kamenné hlavy Olméků, kteří položili základ civilizace středoamerických kultur, jenž po nich následovaly.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů