Oko

Karel Hlávka

Hrobka Josefa Hlávky
Hrobka Josefa Hlávky, Karlova strýce, v Přešticích. Karel Hlávka se zasloužil o vybudování jemu věnovanému památníku v Lužanech u Přeštic. Obrázek: Wikipedia, autor: Jik jik.

Karel hlavka byl český geograf a vlastivědný pracovník.

Synovec architekta a mecenáše Josefa Hlavky narukoval rovnou z oktávy na frontové linie 1. světové války a uniformě poté zachoval věrnost celý život. Po návratu domů se účastnil bojů proti Maďarské republice rad na Slovensku. Později byl převelen do Prahy, kde pracoval až do roku 1939 ve Vojenském zeměpisném ústavu. Vedle toho absolvoval studium geologie a zeměpisu na Přírodovědné fakultě UK, kde také roku 1926 získal doktorát.

Aktivně se zapojoval do práce ve vedení Klubu českých turistů (KČT) a značně se zasloužil o vydávání edice Sbírka turistických map se značkovanými cestami. Hlávka se podílel i na edici průvodců KČT a založil Vlastivědnou knižnici.

Během 2. světové války pracoval Karel Hlávka na oddělení ochrany přírody ministerstva školství, poté přešel k Zeměměřičskému ústavu, nakonec byl v letech 1956 až 1963 redaktorem Časopisu pro mineralogii a geologii.

Už od dvacátých let publikoval Karel Hlávka desítky článků do vlastivědných, vojenských a geografických časopisů, spolupracoval s redakcí Ottova slovníku naučného nové doby. Stačil však připravit pouze jednu samostatnou publikaci - Prachovské skály (1948). Angažoval se jako organizátor výstav a topografických kursů, značně se zasloužil o vybudování památníku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.


Další články

Zámek Boskovice stojí v jihomoravském městečku.
Masožravé rostliny si opatřují živiny.
Nejvyšší vodopády světa však nepatří mezi nejzámější z nich.
Majka duhová obývá celou Evropu.
Pěstování rostlin pomocí hydroponie bez zeminy.
Vodní zámek Blatná vznikl ve 14. století.
Niagarské vodopády nesou jméno po řece Niagara.
Vodopád Dettifoss na Islandu.
Viktoriiny vodopády nalezeneme na místě hranice mezi Zambií a Zimbabwe.
Při stavbě Panamského průplavu bylo třeby překonat těžkosti, nakonec se však dílo podařilo.
Popínavé rostliny touží po slunečních paprscích.
Pěstování pokojových rostlin má význam především dekorativní.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Zámek Malá Skála je veřejnosti nepřístupný.

Karel Hlávka byl český geograf a vlastivědný pracovník aktivně se zapojující do práce ve vedení Klubu českých turistů.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů