Oko

Majka duhová

Majka duhová
Majka duhová. Autoři obrázku: entomolog Carl Gustav Calwer (1821-1874), litograf Emil Hochdanz (1816-1885) v knize Calwer's Käferbuch (1876).

Majka duhová (Meloe variegata) je větším zástupcem (samci dosahují velikosti 1 centimetr, samice až 4 centimetry) několika druhů majek, které mají všechny obdobný způsob života a na území České republiky jsou silně ohroženy.

Dospělí brouci jsou býložraví. Larvy žijí parazitickým způsobem života na zásobách a plodu v hnízdech samotářských včel. Imágo se líhne v květnu až červnu následujícího roku.

Majka duhová obývá celou Evropu až po Kavkaz a u nás se vyskytuje místy na teplejších lokalitách. Všechny druhy majek jsou ohroženy zánikem lokalit, chemizací i úbytkem planě rostoucích rostlin. V intenzivně zemědělsky využívané krajině má problémy se uživit i včela. A samotářské včely s vyhraněnými nároky jsou na tom ještě mnohem hůře, a když vymírá hostitel, následuje ho i jeho parazit.


Další články

Zámek Boskovice stojí v jihomoravském městečku.
Nejvyšší vodopády světa však nepatří mezi nejzámější z nich.
Pěstování rostlin pomocí hydroponie bez zeminy.
Niagarské vodopády nesou jméno po řece Niagara.
Viktoriiny vodopády nalezeneme na místě hranice mezi Zambií a Zimbabwe.
Vodopád Dettifoss na Islandu.
Při stavbě Panamského průplavu bylo třeby překonat těžkosti, nakonec se však dílo podařilo.
Popínavé rostliny touží po slunečních paprscích.
Vodní zámek Blatná vznikl ve 14. století.
Pěstování pokojových rostlin má význam především dekorativní.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Rock of Cashel zůstalo na konci 18. století opuštěné.
Zámek Malá Skála je veřejnosti nepřístupný.
Masožravé rostliny si opatřují živiny.

Majka duhová obývá celou Evropu až po Kavkaz a u nás se vyskytuje místy na teplejších lokalitách.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů