Oko

Popínavé rostliny

Svlačec rolní
Mezi popínavé rostliny patří také svlačec rolní.

Touha po slunečních paprscích a potřeba světla je i pro rostliny s velmi slabými stonky pobídkou, aby se dostaly co nejvýš. Ke vztyčení svých v některých případech i velice dlouhých lodyh používají nejbližší možné opory. Podle svých možností se kolem ní ovíjejí, přichycují úponky, háčkovitými chlupy, příchytnými kořínky nebo se opírají ostnitými větévkami.

Mezi popínavé rostliny nepatří však jen tropické dřevnaté druhy, pro které se tento název vžil, ale i některé byliny a dřeviny, se kterými se můžeme setkat v evropské přírodě.

A s jakými popínavými rostlinami se můžeme na vycházce do přírody setkat?

Křivouš kořenující šplhá podle zdí a plotů pomocí vzdušných příchytných kořínků.

Vrbina penízková nemá úponky ani ovíjivou lodyhu.

Svlačec rolní je jedním z nejúpornějších plevelů polí a zahrad.

Chmel otáčivý z pohledu botanika.

Tykev obecná vyniká mezi zeleninami svou mohutností.

Clianthus (česky nádhernice), což jsou vikvovité rostliny pocházející z teplé oblasti Austrálie, se pěstují také v severním mírném pásmu.


Další články

Chroustnatka středomořská dorůstá velikosti 4 cm.
Kámen magnetit je přírodní magnet, který je znám již od starověku.
Strnad obecný je druh pěvce.
Zajíc měnivý používá tlapy jako sněžnice při pohybu sněhem.
Antalya je poklad Turecka na jižním pobřeží.
Carevna Kateřina Veliká v čele Ruska se věnovala i umění a podporovala umělecké sbírky.
Lechův kámen sestává ze žulového monolitu.
Kámen spilit může být starý i miliardu let.
Vánoční rostliny umí přežít i v nejhlubších mrazech.
Amfiteátr Aspendos pochází z druhého století našeho letopočtu.
Břehová nátrž se vyskytuje v nivách na březích meandrů vodních toků,
Masožravé rostliny loví hmyz.
Záchrana skalních chrámů v Abú Simbel na jihu dnešního Egypta a v někdejší Núbii.
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.

Popínavé rostliny potřebují při svém růstu stromy, kameny nebo lidmi vytvořený objekt jako svou oporu. Popínavost si vyvinuly různé druhy rostlin několikrát nezávisle na sobě.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů